Komise posuzuje: etické aspekty výzkumu prováděného na CŽP, anebo osobami spolupracujícími s CŽP, a zahrnujícího lidské subjekty s výjimkou činností spadajících do působnosti Etické komise Univerzity Karlovy. Etická pravidla, podle nichž komise projekty posuzuje, se rámcově řídí zejména etickými pravidly Americké psychologické asociace.


Komise zejména neposuzuje a nevydává dobrozdání týkající se vědeckých projektů zahrnujících pouze práci se zvířaty, ani etickou přípustnost chování vědeckých či pedagogických pracovníků.

Členové komise

1. Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D., výzkumná pracovnice CŽP UK

členka komise

2. Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, odborný asistent Katedry managementu FPH VŠE a vedoucí výzkumník v laboratoři PLESS při Katedře psychologie FF UK

místopředseda komise

3. Ing. Petr Houdek, odborný asistent Katedry ekonomie FSE UJEP, ředitel laboratoře CEBEX, z. ú. při CEVRO VŠ,

člen komise

4. Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D., výzkumný pracovník CŽP UK

člen komise

5. Mgr. Jan Urban, Ph.D., výzkumný pracovník CŽP UK, výzkumný pracovník Katedry environmentálních studií FSS MU

předseda komise

6. Ing. Mgr. Marek Vranka, odborný asistent Katedry MKPR, FSV UK, vedoucí výzkumník laboratoře PLESS při Katedře psychologie FF UK

člen komise

7. Mgr. Iva Zvěřinová, výzkumná pracovnice CŽP UK

členka komise

Postup při podávání žádosti o posouzení projektu:

1a. Pokud Váš projekt představuje žádné nebo pouze malé riziko pro účastníky (tj. riziko odpovídá riziku, s nímž se setkáme při kancelářské práci, ve škole, nebo při prohlížení internetu a současně výzkum NENÍ prováděn na zranitelných populacích, jako jsou těhotné ženy, děti mladší 18 let, lidé s omezenými rozhodovacími schopnostmi apod.) a pokud současně v rámci projektu získáváte pouze anonymní data, podejte prosím svou žádost prostřednictvím tohoto formuláře.

1b. V ostatních případech nás kontaktujte emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Přijetí žádosti Vám potvrdíme emailem. Vaše žádost bude posouzena během 2 týdnů. O rozhodnutí komise budete vyrozuměn(a) emailem. V případě schválení projektu Vám zašleme kopii potvrzení v českém a anglickém jazyce o tom, že projekt odpovídá etickým standardům pro sociálněvedění výzkum na lidech. V případě zamítnutí budete vyzván(a), abyste projekt přepracoval(a) anebo doplnil(a).

Další dokumenty

Charles-University-symbol-2Dne 6. června 2014 schválil Akademický senát Univerzity Karlovy změnu organizačního zařazení Centra z „jiného pracoviště“ ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na "vysokoškolský ústav" ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona. Tato změna nabývá účinnosti 1. července 2014.

Centrum pro otázky životního prostředí je součást Univerzity Karlovy a ve svých aktivitách klade důraz na dva základní směry. Především je to vědecká práce, kterou rozvíjí zejména s podporou grantů z národních...

S nápadem vybudovat Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy přišla Přírodovědecká fakulta. Ředitel fakultního Ústavu pro životní prostředí ve svém dopise panu prorektoru Malému z dubna 1991 říká...

Koncepčními otázkami činnosti Centra se zabývá Vědecká rada, která také hodnotí jeho hlavní výstupy. Členy VR jsou...

20 letVe středu 19. září se ve Vile Lanna konal seminář k 20 letům založení Centra pro otázky životního prostředí (COŽP). Účastníci se shodli na tom, že to byla vynikající příležitost k bilancování, co nového tato instituce za dobu svého působení přinesla, i k diskusi nad tím, kam a jak toto pracoviště Univerzity Karlovy bude směřovat dále.

Naše adresa, kde nás najdete, jak se k nám dostanete, kontakty na jednotlivé pracovníky...

Univerzita Karlova v Praze
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com