Hodnocení dopadů regulace

Hodnocení dopadů politik a opatření na životní prostředí a ekonomická odvětví (např. energetiku) prostřednictvím makro-strukturních a optimalizačních modelů. Analýza distribučních dopadů politik (například zdanění) mikro-simulačními modely. Hodnocení fungování legislativních nástrojů.

Charles University in Prague
Environment Center
José Martího 407/2
160 00 Praha 6
Czech Republic

 

tel.: +420 220 199 460
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

COŽP © 1992-2014
Design and Joomla template
by cr8.cz