Spotřební chování a poptávka

Výzkum chování a poptávky spotřebitelů v oblasti spotřeby energie, dopravních služeb, pitné vody, biopotravin nebo jiných environmentálně relevantních statků. Analýza přijatelnosti politik a jejich nástrojů. Interdisciplinární výzkum zahrnující přístupy ekonomie, sociologie a sociální psychologie. Výzkum adaptivního chování ve vztahu ke změně klimatu.

Charles University in Prague
Environment Center
José Martího 407/2
160 00 Praha 6
Czech Republic

 

tel.: +420 220 199 460
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

COŽP © 1992-2014
Design and Joomla template
by cr8.cz