Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Tisková zpráva o konference k 25. výročí založení Centra pro otázky životního prostředí UK

22.11.2017 - Centrum pro otázky životního prostředí UK si letos připomnělo 25 let od svého založení. Při této příležitosti se 21. listopadu 2017 ve Vlasteneckém sále Karolina konala konference Univerzity a udržitelný rozvoj, jež se věnovala aktuálním problémům současného světa a zapojení univerzit do snah o jejich nápravu.

Otázkami, jak ochránit zdroje pro život na planetě a zachovat si blahobyt, se vědci zabývají ve spolupráci s politickou sférou. Konference toto téma rozvinula a poskytla příležitost významným akademickým i dalším společenským aktérům, aby se k němu vyjádřili. V dopolední části programu vystoupil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který zdůraznil úlohu této instituce jako společensky odpovědné univerzity, která koncept udržitelného rozvoje bere velmi vážně, jelikož téma se prolíná do všech sfér života občana. Prorektor pro vědeckou činnost Jan Konvalinka pak zdůraznil, že Univerzita Karlova považuje činnost COŽP i samotnou konferenci za příspěvek do naplňování Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy 2016 – 2020. Státní tajemník pro evropské záležitosti, pan Aleš Chmelař, vyzdvihl především úlohu vědců v dnešním „post-faktickém“ světě, kdy jsou objektivní vědecké důkazy často účelově zpochybňovány. Zahraniční řečníci, Maik Adomßent a Arthur Lyon Dahl, pak hovořili o možnostech a limitech společenské angažovanosti univerzit – ze své podstaty vědeckých a autonomních institucí – a představili potenciální způsoby jejich zapojení do procesů udržitelného rozvoje.

Součástí odpoledního programu byla diskuse týkající se perspektiv mezioborové spolupráce ve vědeckém výzkumu a vzdělávání, vedená mezi představiteli tzv. Rámcové dohody pražských vysokých v environmentální oblasti. V závěru tohoto přátelského setkání si COŽP UK zrekapitulovalo svou vědeckou i jinou činnost za dobu své existence, a zástupci tří oddělení Centra představili výsledky nejnovějších výzkumných programů. Konference byla zakončena neformální debatou při pohoštění v historických prostorách Karolina.

Materiály z konference