Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 DSC6488u

Co je Centrum

Centrum pro otázky životního prostředí je vysokoškolský ústav – součást Univerzity Karlovy a zabývá se především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. Bylo založeno v roce 1992.

Banner VpB STUZmNáš dubnový webinář byl na téma vzdělávání pro udržitelnou budoucnost. K dispozici máme jak záznam vystoupení jednotlivých panelistek, tak jejich prezentace a záznam závěrečné besedy.

 

Panelistka Video Prezentace 
Jana Dlouhá video prezentace 
Laura Henderson video prezentace 
Zuzana Demlová  video prezentace
Michaela Kuříková video prezentace
závěrečná diskuse  video

 

Neupravený záznam ze streamu besedy najdete zde.

nakopniprahuPan primátor Prahy nám poslal následující informaci: Obracím se na Vás s prosbou o předání informací Vašim studentům ve věci možného zapojení do Pražského inovačního maratonu. Pražský inovační maraton, známý pod populárním jménem #NakopniPrahu , je soutěž pro širokou veřejnost o návrh nejlepších inovací pro město v jedné z osmi tematických oblastí. V návaznosti na úspěšný první ročník nyní připravujeme start druhého běhu, který bude zahájen seznamovacím online workshopem 12. února s účastí 40 kvalifikovaných týmů a zakončen při velkém finále v červnu letošního roku, kde 10 nejlepších představí své prototypy nových služeb či řešení pro Prahu (všichni doufáme, že již s osobní účastí).

Velmi bych ocenil zapojení Vašich studentů, pro které soutěž může být cennou zkušeností na poli inovačních aktivit a také motivací pro rozjezd vlastního podnikání. Studentům se zde otevírá příležitost zkusit si vyvinout vlastní produkt či službu od nápadu až po realizaci vč. business plánu během tří měsíců, a to za podpory odborníků a mentorů pro dané oblasti. Získají tak nové dovednosti, zážitky a možnost nahlédnout pod pokličku činností hlavního města, které řeší rozmanité výzvy pro zajištění co nejlepší kvality života svých občanů i návštěvníků . Zapojení stude ntů Vaší univerzity by bylo cenným přínosem pro spolupráci Prahy  s mladými talentovanými lidmi, kteří disponují neotřelými, inovativními nápady, jež mohou pomoci městu v jeho dalším udržitelném rozvoji.

AramisPraha 14. 10. 2020: V rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, který je administrován Technologickou agenturou ČR (TA ČR), vzniká unikátní výzkumné centrum ARAMIS („Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší“ / „Air quality Research, Assessment and Monitoring Integrated System“). Toto centrum sdružuje klíčové experty z rezortních organizací v oblasti životního prostředí, vysokých škol a akademie věd a disponuje špičkovým vybavením a infrastrukturou mateřských institucí.

Projekt je prioritně zaměřen na vývoj, aktualizaci a tvorbu nástrojů, metodik a postupů pro hodnocení kvality ovzduší, emisí klasických znečišťujících látek i skleníkových plynů včetně jejich projekcí a kvantifikaci dopadů na zdraví obyvatelstva a ekosystémů, spotřebu energie, ekonomiku a další aspekty života. Ambicí projektu je prostřednictvím aplikace výsledků přispět ke zlepšení životního prostředí, zejména kvality ovzduší na území republiky.

Konečným uživatelem výsledků je Ministerstvo životního prostředí.

Polemika se studií “Ekonomie změny klimatu. Včetně dopadů na Česko”

Praha, 23. září 2020

Nejnovější studie společnosti Deloitte (2020) oživila debatu o ekonomických dopadech změny klimatu na ekonomiku ČR. Za tento počin jí patří uznání, protože se jedná o jeden z mála příspěvků k vědecky podložené debatě o dopadech změn klimatu v ČR, které přichází z komerční sféry.

Jedním z hlavních a nejcitovanějších závěrů této studie je, že „V případě české ekonomiky by ve všech uvažovaných scénářích měly převážit kladné ekonomické dopady” (str. 1). Podle výzkumníků z Univerzity Karlovy, Centra pro otázky životního prostředí (COŽP), ale závěry provedeného ekonomického modelování dopadů klimatické změny ve studii Deloitte trpí omezeními použitého přístupu, nejsou adekvátně podložené, a neměly by být proto používány k zobecnění, o které se studie pokouší.

 Polemika se studií „Ekonomie změny klimatu. Včetně dopadů na Česko“

 V případě, že se vám správně nezobrazují některé obrázky či vzorce, stáhněte si, prosím, dokument ve formátu pdf

Oceňujeme, že se konzultační společnost Deloitte, jako jeden z mála komerčních subjektů v ČR, problematikou změn klimatu dlouhodobě zabývá. Jedním z výstupů těchto aktivit je nejnovější analýza dopadů vyvolaných změnou klimatu pro ČR (Deloitte 2020). Tuto studii vítáme, protože přispívá k odborné debatě o závažných problémech, kterým musíme čelit.

Avšak závěry provedeného modelování dopadů klimatické změny - a to jak ve vydané tiskové zprávě, tak v následně uveřejněné studii - nejsou adekvátně podložené, trpí omezeními použitého přístupu a neměly by být používány k zobecnění, o které se studie pokouší. Pokusíme se v následujících bodech vysvětlit proč.