Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Také Regionální centrum expertízy Česko, koordinované naším Centrem vstupuje s elánem do nového roku. Otevírají se nám nové příležitosti, jak ovlivňovat společenskou situaci v naší zemi, což je přesně to, o co usilujeme. Jsme totiž přesvědčeni, že ke změnám, které všichni chceme, může přispět každý: jsou k nim potřeba vědecké informace, vzdělávací programy, aktivity na místní úrovni a možná i něco dalšího. S cílem propojit tyto různé oblasti jsme RCE Česko založili, a k němu se také snažíme získat prostředky tak, že hledáme nebo formulujeme důležitá témata a píšeme relevantní žádosti o granty.

Rok po ustavení Regionálního centra expertizy Česko se odehrálo setkání jeho členů, poradního sboru RCE a zástupců dalších spolupracujících organizací. Chtěli jsme se podělit o naše plány a případně do nich také zapojit zájemce o spolupráci. Setkání RCE Česko se konalo 23. 5. 2018 v prostorách Informačního centra OSN, za vydatného přispění jeho ředitele Michala Broži a jeho spolupracovníků.

Nové číslo zpravodaje projektu PEOPLE přináší novinky z výukových cyklů věnovaných udržitelnému průmyslu. Najdete v něm například:

Zpravodaj (v angličtině) naleznete na tomto odkazu.

Jménem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy bych chtěl poblahopřát profesorovi Nordhausovi a profesorovi Romerovi. Oba vědci rozšířili rozsah standardních ekonomických analýz tím, že vytvořily ekonomické modely, které nám pomáhají porozumět tomu, jak tržní hospodářství interaguje s přírodou a inovacemi.

Moje upřímné blahopřání patří zejména profesoru Nordhausovi, s nímž jsem měl tu čest pracovat na konferenci Evropské asociace environmentálních ekonomů, která se konala v Praze v roce 2012, a kterou jsem měl to potěšení pořádat se svými kolegy. Profesor Nordhaus přednesl na konferenci EAERE-2012 hlavní přednášku. Video z této přednášky najdete zde.

.