Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Mnoho z nás jistě přemýšlí o tom, jak sami ovlivňujeme nepříznivé procesy na Zemi, jako je klimatická změna nebo jak přispíváme ke konkrétním problémům, například vzniku odpadů. Náš běžný životní styl zanechává ekologickou stopu, která ničivě dopadá na přírodu a její obyvatele. Chceme ovšem, či můžeme změnit naše zvyklosti? A jak? Pomáhá nám v tom prostředí, ve kterém žijeme, a systémová opatření?

Zpráva projektu INHERIT „Five-Country Survey Report“, zkoumá postoje, preference a chování obyvatel České republiky, Lotyšska, Portugalska, Španělska a Velké Británie v souvislosti se spotřebou potravin, fyzickou aktivitou a energeticky úsporným bydlením. Vychází z dotazníkového šetření z roku 2018, kterého se zúčastnilo celkem 10 288 respondentů. Výzkum zkoumá, jaký efekt by mohly mít finanční pobídky a poskytnutí informací na ochotu změnit životní styl, aby byl zdravější a udržitelnější. Celá zpráva v angličtině je ke stažení zde

Také Regionální centrum expertízy Česko, koordinované naším Centrem vstupuje s elánem do nového roku. Otevírají se nám nové příležitosti, jak ovlivňovat společenskou situaci v naší zemi, což je přesně to, o co usilujeme. Jsme totiž přesvědčeni, že ke změnám, které všichni chceme, může přispět každý: jsou k nim potřeba vědecké informace, vzdělávací programy, aktivity na místní úrovni a možná i něco dalšího. S cílem propojit tyto různé oblasti jsme RCE Česko založili, a k němu se také snažíme získat prostředky tak, že hledáme nebo formulujeme důležitá témata a píšeme relevantní žádosti o granty.

Rok po ustavení Regionálního centra expertizy Česko se odehrálo setkání jeho členů, poradního sboru RCE a zástupců dalších spolupracujících organizací. Chtěli jsme se podělit o naše plány a případně do nich také zapojit zájemce o spolupráci. Setkání RCE Česko se konalo 23. 5. 2018 v prostorách Informačního centra OSN, za vydatného přispění jeho ředitele Michala Broži a jeho spolupracovníků.

.