Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 DSC6488u

Co je Centrum

Centrum pro otázky životního prostředí je vysokoškolský ústav – součást Univerzity Karlovy a zabývá se především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. Bylo založeno v roce 1992.

SeminarJCUDne 23. 4. 2020 se uskutečnil webinář s názvem „Udržitelné podnikání“, který organizovala Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí, Ekonomická fakulta JU a NS MAS v rámci společného projektu TAČR TL02000012. Webináře, který zahrnoval tyto 2 přednášky, se zúčastnilo online 50 účastníků.

Jak využít sítě spolupráce v podnikání z pohledu Jihočeské hospodářské komory – Ing. Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory –  záznam najdete zde.

Situace podnikatelů v mimořádných opatřeních – Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce – záznam najdete zde.  

TEFSI workshop 4Centrum pro otázky životního prostředí hostilo třídenní mezinárodní workshop, během kterého se účastníci mohli seznámit s inovativními výukovými metodami s cílem obohatit kurzy na UK v oblasti udržitelných potravinových systémů. Workshop se konal ve dnech 19.–21. února 2020 pod vedením přednášejících z několika evropských univerzit z Dánska, Německa, Francie a Itálie jako součást projektu TEFSI financovaného z programu Erasmus+.

 

 

Moldan cenaV oboru přírodovědném a matematicko-fyzikálním obdržel cenu prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. za učebnici Civilizace na planetě Zemi primárně určené studentům gymnázia a dalším typům středních škol. „Snažil jsem se obsahově navázat na témata rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, především v oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, a přispět k prohloubení průřezových témat jako Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,“ představil svou práci Bedřich Moldan.

Více na webu Univerzity Karlovy.

Tisková zpráva: Stav krajiny a způsob jejího obhospodařování mají jasné souvislosti se změnou klimatu a jsou součástí řešení klimatické změny, ukazuje nová zpráva klimatologů

Praha, 8. 8. 2019.

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy upozorňuje na dnešní zveřejnění nové zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, zaměřené na půdu, krajinu a zemědělství. – Zpráva potvrzuje velmi nepříznivé trendy vývoje klimatu naší planety v důsledku lidských aktivit, a poprvé zdůrazňuje jasné souvislosti mezi změnou klimatu, stavem krajiny, a způsobem, jak je obhospodařována.

Mnoho z nás jistě přemýšlí o tom, jak sami ovlivňujeme nepříznivé procesy na Zemi, jako je klimatická změna nebo jak přispíváme ke konkrétním problémům, například vzniku odpadů. Náš běžný životní styl zanechává ekologickou stopu, která ničivě dopadá na přírodu a její obyvatele. Chceme ovšem, či můžeme změnit naše zvyklosti? A jak? Pomáhá nám v tom prostředí, ve kterém žijeme, a systémová opatření?