Peněžní vyjádření nákladů a přínosů souvisejících se změnou kvality a množství environmentálních statků (dopady znečištění, ekosystémové služby, externí náklady).

Ekonomická analýza a hodnocení zdravotních rizik, zátěží hluku, ekosystémových služeb, dopadů souvisejících se změnou klimatu. 

Většina environmentálních statků, jako je například čistý vzduch, kvalita pitné vody nebo vody ke koupání, veřejné zdraví a fungující ekosystémy, jsou z pohledu ekonomické teorie nazývány netržními statky. Přestože poskytují společnosti značné přínosy, jejich ekonomická hodnota není explicitně známa z existujících trhů. Netržní metody oceňování environmentálních statků zahrnují škálu technik, pomocí nichž lze ekonomickou hodnotu těchto statků odvodit. Hodnota je odhadována na základě mikroekonomických dat, a to buď prostřednictvím zástupného trhu, nebo je zjišťována přímo v dotazníkovém šetření z rozhodování respondentů v hypotetických situacích.

Oceňování netržních statků je využíváno především pro hodnocení dopadů veřejných politik nebo konkrétních projektů v podobě odhadu monetizovaných nákladů a přínosů. Umožňuje vyhodnocovat a porovnávat jednotlivé efekty veřejných programů či soukromých projektů.

Centrum pro otázky životního prostředí se aktivně věnuje aplikaci netržních metod oceňování pro jednotlivé environmentální statky a dalšímu vývoji metodologie oceňování. Zabýváme se kvantifikací dopadů atmosférického znečištění a jejich následnému peněžnímu vyjádření. Dále se zaměřujeme na kvantifikaci externích nákladů ve vztahu ke znečišťujícím látkám, produktům a technologiím. V dosavadní výzkumné činnosti jsme odvodili ekonomickou hodnotu pro celou škálu environmentálních statků, od dopadů kvality ovzduší na lidské zdraví (délku dožití, nemocnost, úmrtnost, zdravotní rizika) přes změny v kvalitě nebo množství ekosystémových služeb (rekreace ve volné přírodě), po hodnocení negativních dopadů hlukové zátěže či hodnocení cestovního času.

Dlouhodobě se v rámci oceňování netržních statků věnujeme následujícím tématům:

• analýza zdravotních rizik
• hodnocení hlukové zátěže
• škody na materiálech a budovách
• ztráta biodiverzity
• hodnocení ekosystémových služeb
• rekreace ve volné přírodě
• hodnocení cestovního času
• kvalita vod ke koupání
• rizika záplav

Univerzita Karlova v Praze
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com