Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 DSC6488u

Co je Centrum

Centrum pro otázky životního prostředí je vysokoškolský ústav – součást Univerzity Karlovy a zabývá se především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. Bylo založeno v roce 1992.

MA_obalka-1Citace

REID, W.V. et al. Ekosystémy a lidský blahobyt : Syntéza : Zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. Praha : Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2005. 138 s.

Anotace

Tato zpráva představuje hlavní výsledky projektu Hodnocení ekosystémů k miléniu. Jedná se o přehlednou syntézu a integraci závěrů čtyř pracovních skupin Millenium Ecosystem Assessment. Jedná se o český překlad Petra Kurfürst, který vydalo právě Centrum pro otázky životního prostředí. Více o projektu Millenium Ecosystem Assessment a vzniklých publikacích naleznete zde.

Ke stažení

Překlad do češtiny

Originál v angličtině

Záznam z tiskové konference u příležitosti vydání publikace

Tisková zpráva Centra

Zpráva ČTK

Světové ohlasy

Projekt

Millenium Ecosystem Assessment