Environment Centre cz bw204
 

Také Regionální centrum expertízy Česko, koordinované naším Centrem vstupuje s elánem do nového roku. Otevírají se nám nové příležitosti, jak ovlivňovat společenskou situaci v naší zemi, což je přesně to, o co usilujeme. Jsme totiž přesvědčeni, že ke změnám, které všichni chceme, může přispět každý: jsou k nim potřeba vědecké informace, vzdělávací programy, aktivity na místní úrovni a možná i něco dalšího. S cílem propojit tyto různé oblasti jsme RCE Česko založili, a k němu se také snažíme získat prostředky tak, že hledáme nebo formulujeme důležitá témata a píšeme relevantní žádosti o granty.

Tak jsme na příští rok (a roky následující) získali projekty, které těží ze spolupráce s některými z vás (a další se mohou zapojit). V jednom z nich budeme mít od příštího roku příležitost vytvořit ucelený soubor kurzů/vzdělávacích materiálů, které pomohou odlehlým regionům v ČR v jejich udržitelném rozvoji (projekt TAČR „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“). Spolupracujeme v něm s Jihočeskou univerzitou, Katedrou regionálního managementu, a Národní sítí místních akčních skupin. Laura Henderson povede projekt „Vzdělání pro budoucnost“, v němž jde o integraci umění do vzdělávání pro udržitelný rozvoj (a to rozvíjením kompetencí a posilováním kreativních návyků myšlení, které prokazatelně ovlivňují kognitivní a afektivní sféry výkonu v různých oblastech) – budeme jej realizovat ve spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání. Už v letošním roce běží (a ještě dva roky poběží) projekt „Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“, který je postaven na naší spolupráci s organizací TEREZA a dvěma pedagogickými fakultami (PF UJEP a PedF UK). Chceme v něm vytvořit vzdělávací programy a materiály pro všechny věkové kategorie tak, aby nasměrovaly děti a studenty ke smysluplnému, a současně šetrnému způsobu života. Věnujeme se také otevřeným vzdělávacím zdrojům, které jsou stále častěji využívány i na úrovni VŠ (např. Wikipedie); abychom dokázali mezi nimi rozlišovat a také je vytvářet/používat pro studijní účely, spolupracujeme s Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy na projektu „Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů…“.

Kolem RCE se toho ale děje víc – běží spousta aktivit v rámci mezinárodní sítě Regionálních center expertizy. Na našem příštím setkání tak ale můžeme přemýšlet i o dalších tématech, kde bychom uplatnili svoje znalosti a zkušenosti a dokázali někam posunout tak trochu neutěšenou situaci v naší společnosti.