Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Na workshopu zrekapitulujeme výsledky výzkumu na toto téma realizovaného Zeleným kruhem v České republice, ukážeme zahraniční zkušenosti na příkladu založení Regionálního centra expertizy Styria-Graz v Rakousku a Regionálního centra expertizy Rhine-Meuse v Nizozemí; pokusíme se získat zpětnou vazbu týkající se možností rozvíjení podobných forem této spolupráce pro připravovaný projekt COŽP UK. Mluvit budeme pouze anglicky.

Kdy: středa 26. 5. 2010 od 13:00 hod.
Kde: CDMS, COŽP UK, José Martího 2, Praha 6, místnost 1630 - 16. podlaží - výtahy vpravo od recepce.
Související informace: širší souvislosti projektu 3-LENSUS
Ti, kdo se chtějí workshopu zúčastnit, přihlaste se prosím zde.

Vstupní referáty i diskuse proběhnou v anglickém jazyce. Kvůli interaktivnímu pojetí workshopu bude počet míst omezen; proto posílejte své přihlášky do 15. 5. 2010.

Organizátoři: COŽP UK – koordinátor projektu, Zelený kruh a partneři projektu 3-LENSUS:
               University of Graz, RCE Graz – Styria (Rakousko), RCE Rhine – Meuse (Nizozemí).

Pokud jste z organizace, která realizuje nějakou formu spolupráce mezi nevládní sférou a institucemi akademickými, budeme rádi, když poskytnete informace o svém projektu pro vznikající Databázi dobré praxe. Databázi naleznete na tomto odkazu; databáze pak bude sloužit nejen k vzájemné informovanosti v měřítku mezinárodním, umožní posoudit typy činností, které se skrývají pod pojmem Regionální centrum expertizy; povede také k výběru příkladů spolupráce pro publikaci Best Practise in Regional Cooperation for Sustainable Development.

Program semináře a workshopu:

V první části programu bude Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy prezentovat připravovaný projekt RCE – Regionální centrum expertízy v ČR. Bude zde představen princip fungování RCE, vize a cíle projektu a jeho předpokládané aktivity. Zelený Kruh uvede výsledky Projektu "Rozvíjení spolupráce mezi nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem" a bude řídit diskuzi (workshop) na toto téma.

Druhou část semináře povedou partneři mezinárodního projektu LENSUS a proběhne v ní workshop na téma "RCE v Evropě, zkušenosti s provozem RCE". Zahraniční reprezentanti projektu RCE Graz – Styria, RCE Rhine- Meuse, University of Graz představí zkušenosti s realizací spolupráce mezi akademickým sektorem a dalšími regionálními partnery, především institucemi činnými v oblasti environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelnost.

 První část programu Organizace z ČR

13:00

RCE - regionální centra expertízy. Jak fungují, představení projektu založení RCE v ČR

(RCE - regional centres of expertise. Basic outline, introduction of the RCE project in CR)

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK)

13:30

Projekt "Rozvíjení spolupráce mezi nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem"

(Project "Development of cooperation between NGOs, general public and academia)

Zelený Kruh

14:30

Diskuze

 

15:10

přestávka na občerstvení

 

 Druhá část programu

Zahraniční partneři projektu LENSUS (koordinátorem projektu je COŽP UK)

15:30

Založení RCE - co se počítá. Užitečnost globálního poradenského centra pro RCE

(Establishing a RCE – what counts. The Global RCE Service Centre perspective)

Zinaida Fadeeva

16:00

Zkušenosti s regionálními projekty rozvoje ve spolupráci s NGO - případové studie Graz-Styria a Rhine-Meuse

(Experiences of regional innovation by NGO cooperation – the cases Graz-Styria and Rhine-Meuse)

Clemens Mader,  Jos Rikers

16:30

Workshop: status quo projektu založení RCE v Praze, vytváření vizí, definování nejbližších kroků

Status quo of establishing a RCE in Prague, vision building, defining next steps

 Marlene Trummler, Clemens Mader