Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Lidské aktivity překročily meze naší planety. Vyplývá to ze studie týmu vědců vedeného prof. Johanem Rockströmem, kterou uveřejnili v loňském čísle časopisu Nature.

Profesor Johan Rockström přijal pozvání prof. Bedřicha Moldana a v úterý 27. dubna 2010 vystoupil na Akademii Věd České republiky, kde uvedl přednášku na téma „planetárních mezí“ a „bezpečného prostoru pro lidské aktivity“.

Vědci identifikovali celkem devět kritických planetárních systémů, které člověk svými aktivitami narušuje a které jsou přitom pro život člověka nezbytně důležité. Jedná se o cyklus fosforu, stratosférickou ozonovou vrstvu, okyselování oceánů, užívání sladké vody, využití území, chemickou kontaminaci, zatížení atmosféry aerosoly, globální klimatickou změnu, biodiverzitu a cyklus dusíku. V posledních třech případech již došlo k překročení tzv. „planetárních mezí“, které vědci stanovili na základě analýzy planetárních systémů. Jejich překročení může vést k závažným environmentálním škodám s velmi nepříznivým dopadem na člověka a lidskou společnost.

Koncept „planetárních mezí“ pomáhá člověku vnímat a chápat globální problémy, kterým bude lidská společnost čelit ve 21. století. Zásadní je možnost důraznějšího vlivu na politické úrovni a celkový pohled na stav životního prostředí, díky kterému můžeme předejít devastaci jednoho planetárního systému s cílem záchrany jiného systému.

Prof. Moldan k tomu dodává: „Za přínos koncepce planetárních mezí považuji 3 věci: 1. Identifikace nejzávažnějších globálních environmentálních problémů podle současných vědeckých poznatků.  2. Jejich kvantifikace včetně pokusu o stanovení prahových nebo jiných limitních hodnot. (Je zřejmé, že ve většině případů jde o předběžný pokus, spíše výzvu k diskusi na dané téma, nikoliv definitivní návrh.) 3. Zdůraznění vazby mezi odbornými podklady a společenským rozhodovacím procesem, který je v každém případě rozhodujícím faktorem pro stanovení jakýchkoliv závazných cílů, mezí, limitů.“

 

Prezentace prof. Rockströma je ke stažení zde:

 

Koncept byl publikován v časopise Nature a časopise Ecology and Society. Oba články jsou ke stažení zde:

Feature article in Nature, September 24 issue: “A safe operating space for humanity”, as well as individual commentaries and reader responses: http://www.nature.com/news/specials/planetaryboundaries/index.html

 

Full scientific article: “Planetary Boundaries: Exploring the safe operating space for humanity”, and video interviews, graphics and further background material: http://www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries

Nebo na: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/