Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Redakce Ekolistu.cz oslovila několik odborníků a zástupců zainteresovaných institucí s žádostí o komentář k předloženému tématu. Tentokrát vybrala redakce téma:

"MŽP vydalo při posuzování vlivů na životní prostředí kladné stanovisko k obnově elektrárny Prunéřov II., přestože projekt podle společnosti DNV nesplňuje požadavky na nejlepší dostupnou technologii. MŽP si vymínilo, že ČEZ sníží rozdíl v emisích jiným způsobem. Souhlasíte s postupem MŽP? Proč?"

Odpověď do redakce poslal kromě jiných také Mgr. Miroslav Havránek z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Jeho komentář najdete zde.