Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Prof. Bedřich Moldan přijal pozvání prof. Johana Rockströma a v pátek 7. května vystoupil v rámci prestižní série přednášek The Stockholm Seminars v Královské švédské akademii s přednáškou na téma: „Měnící se životní prostředí ve střední Evropě v posledních desetiletích“.

Prof. Bedřich Moldan přijal pozvání prof. Johana Rockströma a v pátek 7. května vystoupil v rámci prestižní série přednášek The Stockholm Seminars v Královské švédské akademii s přednáškou na téma: „Měnící se životní prostředí ve střední Evropě v posledních desetiletích“. 100507_Stockholm presentation_1

Před dvaceti lety byly bývalé komunistické země pravděpodobně těmi nejvíce znečištěnými zeměmi v Evropě. Bezútěšný stav životního prostředí byl spojen s nepříznivými dopady na zdraví lidí a s vážnými škodami na živou přírodu, zejména lesy. Lidé tento stav právem považovali za důsledek dlouhodobé a obecně katastrofální totalitní vlády. Situace se pak pozoruhodně zlepšila v relativně krátkém čase díky několika důležitým faktorům.

Zaprvé, ekonomická restrukturalizace následující po strmém poklesu HDP v prvních letech transformace prospěla životnímu prostředí.

Zadruhé, podpora široké veřejnosti umožnila vládám nasměrovat do této oblasti poměrně velké sumy peněz a pomohla instalaci moderních ekologických technologií.

Za třetí, byly přijaty moderní právní předpisy na základě příkladů z vyspělých evropských zemí.

Později, jako důležitý čtvrtý faktor, pomohla výrazně příprava na členství v EU.

V současnosti nejvíce environmentálních indikátorů naznačuje, že střední Evropa dosáhla hodnot typických pro zbytek Evropy. Nicméně některé rozdíly mezi "novými" a "starými" zeměmi EU stále existují, i když se zmenšují.

 

Zde naleznete pozvánku na přednášku a také prezentaci ve formátu pdf.