Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Ve dnech 25. - 26. 5.2010 se v Eurocentru v Jablonci nad Nisou uskutečnila konference "Udržitelný rozvoj měst", s podtitulem "Teorie, praxe, hodnocení, prezentace".

Organizátorem konference bylo občanské sdružení TIMUR ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou.

Jeden z příspěvků na téma "Emise skleníkových plynů: města a regiony" přednesl i pracovník Centra pro otázky životího prostředí Mgr. Miroslav Havránek.

Cílem konference bylo poskytnout prostor pro nezaujaté hodnocení udržitelnosti či neudržitelnosti rozvoje měst v České republice v uplynulých dvaceti letech a posouzení úspěšnosti praktické aplikace konceptu udržitelného rozvoje na místní úrovni.

Podrobnější informace o konferenci naleznete zde.