Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

JoIEMezinárodní impaktovaný časopis Journal of Industrial Ecology 21. června publikoval článek Material Flow Indicators in the Czech Republic in Light of the Accession to the European Union, jehož autory jsou pracovníci Centra Mgr. Jan Kovanda, Ph.D., Ing. Jan Weinzettel, Ph.D. a PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Článek pojednává o materiálových tocích v České republice mezi lety 1990–2006. Hlavní část se soustředí na roky 2002–2006, tedy roky bezprostředně předcházající a následující vstupu České republiky do Evropské Unie. Ukazuje, že vstup do Unie měl dost výrazný dopad na objem a druh materiálových toků České republiky.

Citace článku (podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2): 

KOVANDA, Jan, WEINZETTEL, Jan, HÁK, Tomáš. Material Flow Indicators in the Czech Republic in Light of the Accession to the European Union. Journal of Industrial Ecology [online]. 2010, vol. 14, iss. 14, p. 650–665. ISSN 1530-9290.  doi: 10.1111/j.1530-9290.2010.00253.

Zde lze nalézt volně dostupný abstrakt článku a pro předplatitele případně i celý článek.