Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Oslava toho, co už bylo, a setkání s těmi, kdo se bude podílet na vztazích a činnostech, jež jsou teprve očekávány, proběhla u příležitosti narozenin Bedřicha Moldana dne 7.10. 2010 v S-klubu Senátu. Centrum pro otázky životního prostředí, jakožto organizace, u jejíhož zrodu BM stál a od počátku ji vedl, bylo při tom, aby předalo dary, jimiž jsou zásluhy oslavence veřejně připomenuty. Šavle vysokoškolského profesora z konce 19. století poukazuje na příslušnost svého nositele k akademickému stavu a oddanost univerzitě jako celospolečenskému činiteli (byť poukaz na omezení akademických svobod spojený s příslušností k c.k. úřednictvu musel být vysvětlen). Je třeba zdůraznit, že způsob jejího nošení má být předmětem pravidelného nácviku, aby nedocházelo k tzv. pletení mezi nohy, omezujícímu chůzi především co do její plynulosti a někdy i vzpřímeného postoje.

bm75let

Na zpracování druhého daru se podíleli mnozí z přítomných gratulantů, celkem 50 autorů, neboť se jedná o sborník vzpomínek z různých období života BM. Zahrnuje kromě nezbytných přání též poměrně zajímavý faktografický materiál připomínající rozmanité události a okolnosti, ke kterým se váže též historie environmentálních hnutí v ČR i ve světě.

 

Poslední, námi připravený (a mezinárodní organizací SCOPE udělený) dárek bude předán BM v Šanghaji koncem roku 2010 – jedná se o cenu za celoživotní přínos v environmentálních vědách SCOPE-Zhongyu Environmental Awards. Což je pro nové vykročení dobrý základ.

 

------------------

Pár fotografií ze setkání

Publikace "Hluboká ekologická stopa v pdf"