Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

101026_Living Planet IndexPrávě byla zveřejněna Zpráva o živé planetě pro rok 2010.

Zpráva bilancuje nároky lidské společnosti na ekologické zdroje a dopady na biologickou rozmanitost.

Více informací lze nalézt na stránkách věnovaných ekologické stopě http://www.ekologickastopa.cz.