Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

BrownPřednášku přednese Prof. Dr. Mark T. Brown 25. února 2011 od 10 hod. v budově Elektrotechnické fakulty ČVUT, Technická 2, Praha 1. Přednáška bude v angličtině - podrobnosti najdete v české pozvánce, či anglické pozvánce.

Metoda EMERGY, o které pojednává přednáška prof. Browna, reprezentuje inspirativní analogii mezi metodami vlastními fyzice a zkoumáním společenských problémů. Usiluje o hodnocení přírodních služeb, technologických procesů a lidské práce pomocí jedné jednotky. Využívá termodynamické podstaty všech forem energie a konvertuje je do jednoho ekvivalentu, obvykle do sluneční energie. Cílem je lepší porozumění role energie, přírodních zdrojů a služeb v ekonomice, hodnocení aktivit různých odvětví z pohledu optimálního managementu zdrojů a vstupů.

Práce prof. Browna navazuje na tradici významných myslitelů jako Howard T. Odum, Nicholas Georgescu-Roegen, Ernst Friedrich Schumacher nebo Herman Daly.  Schumacher jako ekonom zdůraznil již v roce 1973 ve své zásadní knize Small is Bueatiful potřebu adekvátních technologií, které nebudou lehkomyslně drancovat náš omezený přírodní kapitál. EMERGY se snaží právě o hodnocení vkladu přírodních zdrojů a služeb ekosystému do ekonomiky. Základní ideu využití fyzikální optiky při zkoumání sociálních jevů nebo ekosystémů, konkrétně aplikaci zákonů termodynamiky, nalezneme jak u Oduma jako zakladatele ekosystémové ekologie, tak u ekonoma Georgescu-Roegena.

Výzkum pomocí metody EMERGY tak představuje jednu z alternativ analýzy a posuzování vztahu mezi sociálními jevy a prostředím, ve kterém se odehrávají. Navazuje přitom na bohatou myšlenkovou tradici, veden základní ideou udržitelnosti života v omezeném přírodním prostředí planety Země.