Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

COŽP bude dodávat ekonomické analýzy dopadů politik ŽP a UR pro DG ENV.

 

Na základě úspešného grantu bylo COŽP UK ustanoveno v rámci konsorcia koordinovaného AEA Technology jedním z kontraktorů s DG ENV pro naplnění Rámcové smlouvy pro provádění ekonomických analýz dopadů politik životního prostředí a udržitelného rozvoje (veřejná zakázka ENV.F.1/FRA/2010/0044). Rámcová smlouva poskytne podporu zejména DG Životní prostředí prostřednictvím analýz a konzultací při hodnocení vazeb mezi ekonomikou a životním prostředím, nákladů a dopadů regulace, včetně analýzy pozitivních a negativních dopadů politik a opatření a pochopení jak navrhované politiky a opatření přispívají udržitelnému rozvoji.