Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Případ velkolomů Československé armády a Bílina

Ke stažení:

Společná tisková zpráva Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, o.s. Kořeny a Greenpeace ČR z 27. února 2012

MELICHAR, Jan; MÁCA, Vojtěch; ŠČASNÝ, Milan (2012) Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku: Případ velkolomů Československé armády a Bílina. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze, 41 s.

Centrum pro otázky životního prostředí vydalo studii odhadující externí při prolomení limitů těžby na Mostecku na 1,2 biliónu.Studie přitom kalkuluje pouze dopady, které by vznikly spálením uhlí "za limity" ve velkých teplárnách a elektrárnách . Nezabývá se tedy škodami, které na životním prostředí působí přímo těžba (hluk a prach), poškozením krajiny nebo bouráním obcí. Krom toho kalkuluje pouze s uhlím z velkolomů Bílina a ČSA. ). Studie se také nezabývá ekonomickými přínosy prolomení limitů, ať už by se jednalo o tuzemskou bezpečnost dodávek energie nebo zaměstnanost. Zadavateli studie byli Greenpeace ČR a občanské sdružení Kořeny Litvínov.

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR uspořádal 28. února seminář, na kterém byla studie představena poslancům, senátorům a odborné veřejnosti.