Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 Ředitel Centra, prof. Moldan, polemizuje na stránkách Lidových novin s ekonomem Miroslavem Zajíčkem v hodnocení knihy "Meze růstu".

Celý článek naleznete v Lidových noviách ze 7. dubna 2012. Rubrika: Orientace/polemika, str. 28. On-line je k dispozici např. zde.