Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

mosur logo bez textuWorkshop se uskutečnil ve středu 26. 5. 2010 od 13:00 hod. v COŽP UK, José Martího 2, Praha 6.

Na workshopu jsme zrekapitulovali výsledky výzkumu na toto téma realizovaného Zeleným kruhem v České republice, ukázali zahraniční zkušenosti na příkladu založení Regionálního centra expertizy Styria-Graz v Rakousku a Regionálního centra expertizy Rhine-Meuse v Nizozemí; pokusili jsme se získat zpětnou vazbu týkající se možností rozvíjení podobných forem této spolupráce pro připravovaný projekt COŽP UK.

Související informace: širší souvislosti projektu 3-LENSUS

Organizátoři: COŽP UK – koordinátor projektu, Zelený kruh a partneři projektu 3-LENSUS:

University of Graz, RCE Graz – Styria (Rakousko), RCE Rhine – Meuse (Nizozemí).

Další informace z projektu 3-LENSUS o vznikající Databázi dobré praxe lze nalézt na tomto odkazu; databáze slouží nejen k vzájemné informovanosti v měřítku mezinárodním, umožní posoudit typy činností, které se skrývají pod pojmem Regionální centrum expertizy; vede také k výběru příkladů spolupráce pro publikaci Best Practise in Regional Cooperation for Sustainable Development.

Program semináře a workshopu:

V první části programu prezentovalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy  připravovaný projekt RCE – Regionální centrum expertízy v ČR. Byl zde představen princip fungování RCE, vize a cíle projektu a jeho aktivity. Zelený Kruh uvedl výsledky Projektu "Rozvíjení spolupráce mezi nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem" a řídil diskuzi (workshop) na toto téma.

Druhou část semináře vedli partneři mezinárodního projektu LENSUS a proběhl v ní workshop na téma "RCE v Evropě, zkušenosti s provozem RCE". Zahraniční reprezentanti projektu RCE Graz – Styria, RCE Rhine- Meuse, University of Graz představili zkušenosti s realizací spolupráce mezi akademickým sektorem a dalšími regionálními partnery, především institucemi činnými v oblasti environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelnost.

 První část programu Organizace z ČR

13:00

RCE - regionální centra expertízy. Jak fungují, představení projektu založení RCE v ČR

(RCE - regional centres of expertise. Basic outline, introduction of the RCE project in CR)

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK)

13:30

Projekt "Rozvíjení spolupráce mezi nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem"

(Project "Development of cooperation between NGOs, general public and academia)

Zelený Kruh

14:30

Diskuze

15:10

přestávka na občerstvení

 Druhá část programu

Zahraniční partneři projektu LENSUS (koordinátorem projektu je COŽP UK)

15:30

Založení RCE - co se počítá. Užitečnost globálního poradenského centra pro RCE

(Establishing a RCE – what counts. The Global RCE Service Centre perspective)

Zinaida Fadeeva

16:00

Zkušenosti s regionálními projekty rozvoje ve spolupráci s NGO - případové studie Graz-Styria a Rhine-Meuse

(Experiences of regional innovation by NGO cooperation – the cases Graz-Styria and Rhine-Meuse)

Clemens Mader,  Jos Rikers

16:30

Workshop: status quo projektu založení RCE v Praze, vytváření vizí, definování nejbližších kroků

Status quo of establishing a RCE in Prague, vision building, defining next steps

 Marlene Trummler, Clemens Mader