Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Urban TP2Evropská Environmentální Agentura vydala zprávu na indikátory zranitelnosti měst vůči změně klimatu. Zpráva byla připravena v rámci projektu ETC/CCA.Spoluautorem této zprávy je Miroslav Havránek z jednotky environmentální ekonomie a sociologie

V návaznosti na zprávu EEA 2012 o městských adaptacích na změnu klimatu  tato technická zpráva navrhuje systém městských indikátorů zranitelnosti ukazatelů. Tento systém má sloužit k posouzení, jak si Evropská města stojí z hlediska zranitelnosti a adaptací vůči změně klimatu, a kde jsou potenciálně problematická místa kde se mohou problémy kumulovat. Navržená sada indikátorů má sloužit pro různé zúčastněné strany, které se podílejí na víceúrovňovém přístupu (od Evropské k lokální úrovni) k adaptacím a zranitelnosti. 

Urban TPZpráva byla připravena v rámci projektu ETC/CCA.

Autoři: Rob Swart, Jaume Fons, Willemien Geertsema, Bert van Hove, Mirko Gregor, Miroslav Havranek, Cor Jacobs, Aleksandra Kazmierczak, Kerstin Krellenberg, Christian Kuhlicke, and Lasse Peltonen.