Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

AlfedPalmersmokestacks

Centrum pro otázky životního prostředí, jednotka environmentální ekonomie a sociologie uspěla v grantové žádosti GAČR na projekt PEPCI – Politické nástroje a environmentální výkonnost českého průmyslu (Policy Instruments and Environmental Performance of Czech Industry)...

Centrum pro otázky životního prostředí uspělo v grantové žádosti GAČR na projekt PEPCI – Politické nástroje a environmentální výkonnost českého průmyslu (Policy Instruments and Environmental Performance of Czech Industry). Cílem projektu je analyzovat český průmysl z několika pohledů. Projekt bude analyzovat efektivitu minulých a současných politických nástrojů. Konkrétně budeme analyzovat rozdíly v emisní zátěži z průmyslu v důsledku použití top-down a bottom up přístupů, specifické stínové ceny pro emise ze sektory českého průmyslu a budeme analyzovat dopady environmentální reformy z 90. tých let na úroveň emisí. Hlavním řešitelem projektu je Miroslav Havránek z jednotky environmentální ekonomie a sociologie