Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

adaptace na zmenu- klimatu povodne01Jako součást projektu Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatřeních na národní a regionální úrovni podpořeného z fondu EHP a Norského fondu byly spuštěny internetové stránky Adaptace na změnu klimatu, které mají pomoci zvýšit informovanost široké veřejnosti a informovanost a připravenost veřejné správy na realizaci adaptačních opatření v České republice  a facebookový profil.

V rámci projektu byla také vyhlášena soutěž Adaptační opatření roku, která je realizována pod záštitou Ministerstva životní­ho prostředí ČR. V hodnotící komisi se kromě zástupce ministerstva účastní i zástupci Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Centra pro dopravu a ener­getiku, Českého hydrometeorologického ústavu, Integra Consulting, Masarykovy univerzity a Zeleného kruhu.

Do soutěže mohou být přihlášeny projekty, které pomáhají úspěšně chránit majetek lidí, obcí, firem, šetřit náklady na odstraňování negativních dopadů změny klimatu, a zároveň chránící přírodu.

Projekty mohou být přihlašovány do 15. října 2015. Přihlášku a více informací o soutěži naleznete na www.regio-adaptace.cz.