Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Fórum VŠ učitelů pro udržitelný rozvoj

Místo konání: Praha - Jinonice

Datum konání: 1.6.2004

Setkání Fóra vysokoškolských učitelů: vzdělávání pro udržitelnou budoucnost 1. června 2004 bylo orientováno na mezinárodní aktivity vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Jednou z nich je „Dekáda pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji", kterou OSN vyhlásilo na období 2005 - 2015. Na setkání se diskutovalo také o možnosti zapojení našich vysokých škol do této Dekády.

Anotaci bodů programu naleznete níže.

Připravili jsme pro vás seznam literatury vztahující se k udržitelnému rozvoji a výuce této oblasti na vysokých školách. Má sloužit především pro vaši inspiraci. Obsahuje jak úzce tematicky zaměřená skripta z produkce našich univerzit, tak knihy, jež pojednávají téma udržitelného rozvoje z obecnějšího hlediska.

Na této stránce vám pro vaši inspiraci nabízíme seznam zahraniční literatury, která se týká udržitelného rozvoje na vyšších a vysokých školách. Tento seznam sestavili naši kolegové z Mezinárodní asociace univerzit (IAU) u příležitosti konference Education for a Sustainable Future (10. - 11. září 2003 v Praze), kterou IAU pořádala společně s Univerzitou Karlovou. Seznam lze prohlížet také na http://www.unesco.org/iau/sd/biblio.html.