Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení 

Poskytovatel

 Technologická agentura České republiky

Doba trvání projektu

 Únor 2018 - březen 2021

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Kateřina Kaprová 

Partneři projektu

Popis projektu 

Cílem projektu je vyhodnocení, revize, inovace, doplnění a verifikace postupu oceňování dřevin rostoucích mimo les. Postup řešení vychází ze stávající metodiky AOPK (Kolařík a kol., 2017), kterou významně reviduje, doplňuje a inovuje. Účelem je vytvoření reprodukovatelného postupu pro hodnocení dřevin rostoucích mimo les a ekologické újmy spojené s jejich poškozováním či odstraňováním, kdy řešení je založeno na kompletně objektivizovaných a verifikovaných postupech hodnocení jak biologického/dendrologického, tak ekonomického, a přináší tak maximální podporu věcné argumentace pro odborné zázemí aplikačních garantů (zejména AOPK a MŽP). Hlavní výsledky projektu: (1) metodika oceňování dřevin (03/2021), (2) softwarová aplikace (03/2021), (3) specializovaná mapa nároků dřevin (02/2021).

Výsledky projektu v rámci COŽP

  • Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny
  • Aplikace pro výpočet hodnoty dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny
  • Mapa ekologických nároků na nové výsadby dřevin