Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Cílem tohoto projektu je zlepšit predikční validitu metody vyjádřených preferencí pomocí aplikace integrované teorie chování.

Poskytovatel:

Grantová agentura ČR

Doba trvání projektu

2015–2017

Koordinátor projektu v rámci Centra

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Popis projektu:

Cílem tohoto projektu je zlepšit predikční validitu metody vyjádřených preferencí pomocí aplikace integrované teorie chování. Originalita našeho přístupu spočívá v kombinaci ekonomických a sociálně-psychologických teorií chování, které budou použity k vysvětlení záměru jednání (vyjádřená ochota platit) a zjištění rozdílu mezi intencí a chováním (odhalené preference) za účelem zlepšení přesnosti odhadů ochoty zaplatit. Tento projekt navazuje na empirický ekonomický výzkum, který experimentálně testoval rozdíly mezi vyjádřenými a odhalenými preferencemi a odráží dlouhou tradici sociálně-psychologického výzkumu rozdílu mezi intencí a chováním. Cílem je analyzovat vliv vnitřních (postoje, hodnoty) a vnějších faktorů (fiskální a regulační pobídky) na ochotu platit. Navrhovaný teoretický model je empiricky testován na datech o chování českých domácností v oblasti úspor energie. Hlavním přínosem projektu je propracovaný model chování a kombinace metod vyjádřených a odhalených preferencí.

Řešitelský tým:

Milan Ščasný
Iva Zvěřinová
Jan Urban

Výstupy: