Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

OERlogoSeminář se uskuteční dne 26. 9. 2011 od 10 hod. v prostorách Centra pro otázky životního prostředí, 16. patro, José Martího 2, 162 00 Praha 6.

Seminář je určen všem (vysokoškolským) učitelům, kteří mají zájem o sdílení kvalitních výukových materiálů a případné zapojení do mezinárodního projektu na toto téma v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podmínky pro realizace podobného projektu v podmínkách ČR budou na semináři široce diskutovány (obecné informace viz např. http://en.wikiversity.org/wiki/Open_educational_resources).

Přihlásit se můžete v tomto přihláškovém systému. Více informací o akci zde