Předměty a kurzy zajišťované pracovníky našeho Centra

Kurz navazuzje na celouniverzitní kurz Globalizace. Tentokrát rozebírá pojem krize ve všech oblastech společenského, politického a ekonomického života. Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace, počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace.

Předmět vyučuje na Katedře sociologie FF UK Mgr. Iva Zvěřinová ve spolupráci s dalšími pracovníky oddělení environmentální ekonomie a sociologie COŽP UK a Katedry sociologie FF UK.

Vedení diplomových prací a dizertací.

Stručná informace o hlavních environmentálních problémech globálního rozsahu. Každá přednáška obsahuje objasnění fyzické stránky a příčiny problémů (zátěž a stav), důsledky, odpovědi (řešení).

Garant: Bedřich Moldan

Základní koncepce ochrany životního prostředí, přírody a přírodních zdrojů a udržitelného rozvoje v globálním měřítku a v historické perspektivě.

Předmět přibližuje studentům magisterského studia Přírodovědecké fakulty UK a dalším zájemcům o danou problematiku didaktické přístupy ke konceptu udržitelného rozvoje, který je v současnosti jako kroskurikulární téma součástí většiny rámcových vzdělávacích programů jak v primárním, tak v sekundární úrovni vzdělávání.

Cílem kurzu je studentům poskytnout základ k pochopení metodologických aspektů studia globálních změn, zejména v kontextu společenské dimenze globální environmentální změny. Studenti se seznámí se základními přístupy získávání dat a integrovaných hodnocení globálního systému a lidských nároků na přírodu.

Kurz se zabývá otázkami, jakým způsobem lidská společnost závisí na přírodních ekosystémech. Představuje analytické přístupy, indikátory, modely a scénáře využívané k hodnocení služeb ekosystémů.

Univerzita Karlova v Praze
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com