Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Předmět vyučuje na Katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK pracovník COŽP UK Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. Předmět rozvíjí základní orientaci v environmentální ekonomii a seznamuje se základy vztahu tržní ekonomiky, nástrojů regulace a ochrany životního prostředí. Studentům otevírá problematiku oceňování, chování aktérů trhu a regulace.

Kurz v informačním systému UK

Na kurz navazují předměty Ekonomie životního prostředí II. a Ekonomie životního prostředí III.