Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

International Study Programme on Sustainability

Globalizace versus udržitelný rozvoj regionu, mezinarodní program výuky 2011/2012

Spolupořádá Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Institute for Environmental & Sustainability Communication, Leuphana University Lüneburg. Jednotlivé moduly i letní školu lze zapisovat samostatně; studenti, kteří se hodlají zúčastnit celého cyklu, mají přednost (počet míst je omezen). Kurzy jsou v rámci UK vedeny v informačním systému FHS UK

 

Kontaktní osoba: RNDr. Jana Dlouhá, PhD - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Modul 1: Introduction to Sustainability (YBQ005)

2 kredity ZS

Modul 2: Globalization and Sustainable Development (YBQ006)

2 kredity ZS

Modul 3: Global and Regional Sustainability – Case Study Analysis (YBQ007)

3 kredity LS

Modul 4: Summer School within the Interdisciplinary Study Programme on Sustainability and Globalisation (ISPoS) (YBQ008)

3 kredity LS

 

Tento program obsahuje tři e-learningové moduly a je zakončen mezinárodní letní školou, jazykem výuky je angličtina, předpokládá se účast 15 českých a 15 zahraničních studentů, kteří budou po celou dobu společně komunikovat a pracovat. Výuka zahrnuje přes-hraniční spolupráci, ve 3 modulech využívá virtuálních složek a informačních a komunikačních technologií. Toto zvláštní vzdělávací prostředí vytváří podmínky pro týmovou spolupráci a praktické využití znalostí pro udržitelný rozvoj.

Dvousemestrální studijní program bude zakončen letní školou, kde se všichni studenti fyzicky potkají a budou spolupracovat na reálných problémech v místě konání. Výsledkem jejich práce bude soubor případových studií, které se zaměří na hlavní problémy určitého regionu a při jejichž řešení budou uplatněny znalosti získané v rámci kurzu.

Modul 1: ZS -

Introduction to Sustainability (YBQ005):

Vyučující: Simon Burandt, Ph.D., RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., Andrew Barton

Okruhy práce

 • Teoretický základ pochopení konceptu globalizace a udržitelného rozvoje
 • Získání kompetencí nutných ke komunikaci v anglickém jazyce
 • Aplikace a kritická diskuse o nových poznatcích

Témata

Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům teoreticky založené pochopení konceptu globalizace a udržitelného rozvoje. Zaměřuje se především na:

 • Hlavní globální trendy a výzvy (ekonomické hybné síly, globální změny, environmentální problémy, sociální problémy, role jednotlivých „hráčů“ v globalizaci)
 • Kritická reflexe různých přístupů ke globalizaci, příležitosti a rizika tohoto procesu
 • Principy udržitelného rozvoje, udržitelnost v České republice, Německu a Evropě

Modul 2: ZS -

Globalization and Sustainable Development (YBQ006)

 

 

Vyučující: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., Simon Burandt, Ph.D., Andrew Barton

Okruhy práce

 • Metodologický úvod – globální versus regionální přístup
 • Práce s informacemi a úvodní „výzkumné“ dovednosti
 • Základy odborného psaní zaměřeného na tvorbu případových studií

Témata

 • Základy výzkumu případových studií
 • Analýza konkrétních případových studií z hlediska udržitelného rozvoje regionu (budou využity případové studie vytvořené v předchozím roce tohoto programu)
 • Identifikace hlavních regionálních problémů (environmentálních, sociálních) a práce s nimi (aplikace teoretických konceptů v praxi)
 • Syndromy globálních změn ‑ konceptualizace globálních vlivů na regionální úrovni

Modul 3: LS -

Global and Regional Sustainability – Case Study Analysis (YBQ007)

Vyučující: Simon Burandt, Ph.D., RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., Andrew Barton

Okruhy práce

 • Výzkum regionálního kontextu v místě budoucí letní školy
 • Tvorba případových studií na základě rešerše dostupných zdrojů
 • Příprava práce v terénu

Témata

 • Aplikace metodických nástrojů pro posuzování stavu prostředí (krajiny) a rozbor environmentálních, sociálních, ekonomických aspektů

  rozvoje z regionálního pohledu, srovnání s makrosystémovým pohledem zahrnujícím globalizační procesy).

 • Příprava „výzkumu“ vedeného studenty, který se uskuteční v rámci letní školy – metodika vedení rozhovorů s místními obyvateli, využití historické evidence a viditelných projevů negativních změn v krajině k popisu konkrétních problémů současnosti, příprava dalších možností využití informačních zdrojů dostupných přímo na místě.

Modul 4: LS -

Summer School within the Interdisciplinary Study Programme on Sustainability and Globalisation (ISPoS) (YBQ008)

Vyučující: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., Simon Burandt, Ph.D., Andrew Barton

Obsah LŠ

 • Setkání účastníků kurzu – českých a německých studentů, kteří dosud společně pracovali pouze virtuálně
 • Práce v terénu, využití získaných znalostí, zkušeností s výzkumem pomocí případových studií v konkrétním případě
 • Aplikace metod posuzování stavu životního prostředí, návrh strategií rozvoje respektujícího místní podmínky
 • Rozhovory s místními obyvateli, využití místních zdrojů informací
 • Dokončení případových studií daného místa, jejich shrnutí do sborníku pro uveřejnění ve virtuálním prostředí, komunikace se zahraničními univerzitami v mezinárodní síti VCSE, kteří se zabývají podobnými výzkumy