Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Předmětem kurzu je ocenění přínosů a dopadů na blahobyt. Student se vzdělá v teorii a naučí aplikovat metody oceňování netržních statků (techniky vyjádřených a odhalených preferencí) jako i přístupy analýzy dopadu změn tržních cen na blahobyt.

Garant: Milan Ščasný

Předmět vyučují na Institutu ekonomických studií FSV UK pracovníci COŽP UK Mgr. Milan Ščasný, Ph.D a Ing. Jan Melichar, Ph.D. Předmětem kurzu je ocenění přínosů a dopadů na blahobyt. Student se vzdělá v teorii a naučí aplikovat metody oceňování netržních statků (techniky vyjádřených a odhalených preferencí) jako i přístupy analýzy dopadu změn tržních cen na blahobyt. Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Předpoklady: mikroekonomie, základy ekonometrie. Vyučován v LS, Opletalova 23, Praha 1. E-kredity: 5

Kurz v informačním systému UK