Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Předmět vyučuje na Institutu ekonomických studií FSV UK pracovník COŽP UK Mgr. Milan Ščasný, Ph.D ve spolupráci s dalšími pracovníky oddělení environmentální ekonomie a sociologie. Kurz podává přehled hlavních témat environmentální ekonomie jako je problematika udržitelnosti a její měření, ekonomie přírodních zdrojů, teorie regulace a fungování nástrojů, ocenění externalit a ekonomie klimatických změn, nebo analýzu chování a spotřeby domácností. Kurz je vyučován v anglickém jazyku. Vyučován v ZS, Opletalova 23, Praha 1. E-kredity: 5

Kurz v informačním systému UK