Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Kurz poukazuje na udržitelný rozvoj jako na celospolečenský projekt, který je realizován konkrétními společenskými skupinami; nabízí základy metody „analýzy aktérů“, tzv. Stakeholder Analysis, kterou lze úspěšně využít při posuzování demokratičnosti procesů v rámci rozhodování o významných či méně významných kauzách v oblasti životního prostředí. Teoretickým základem je filosofický pragmatismus a ohled k názorové pluralitě při současném respektování etických východisek účinného jednání.

Kurz poukazuje na udržitelný rozvoj jako na celospolečenský projekt, který je realizován konkrétními společenskými skupinami; nabízí základy metody „analýzy aktérů“, tzv. Stakeholder Analysis, kterou lze úspěšně využít při posuzování demokratičnosti procesů v rámci rozhodování o významných či méně významných kauzách v oblasti životního prostředí. Teoretickým základem je filosofický pragmatismus a ohled k názorové pluralitě při současném respektování etických východisek účinného jednání. Z praktického hlediska představená metoda umožní analyzovat minulé a předcházet budoucím konfliktům zájmů v oblasti životního prostředí, a to z hlediska posuzování role jednotlivých aktérů, jejich vzájemných vztahů; zabývá se problematikou moci, legitimity, důvěry, transparentního jednání i procesy komunikace mezi těmito společenskými hráči.

Garant: Jana Dlouhá

Kurz v informační systému UK