Environment Centre cz bw204
 

Vědecké články

Vědecké články jsou velmi důležitým výstupem našeho Centra.

Přehled vědeckých článků, ve kterých mají spoluautorství výzkumnice a výzkumníci našeho Centra najdete zde.

Konference a semináře

Naše Centrum bylo pořadatelem a spolupořadatelem řady konferencí a seminářů.

Přehled nejdůležitějších konferencí a seminářů, které pořádalo či spolupořádalo naše Centrum najdete zde.

Certifikované metodiky

Centrum pro otázky životního prostředí vytvořilo řadu metodik, které byly certifikovány státní správa.

Přehled certifikovaných metodik našeho Centra najdete zde.

Další webové stránky Centra

V rámci projektů a dalších aktivit spravuje naše Centrum několik dalších webových stránek:

MA_obalka-1Citace

REID, W.V. et al. Ekosystémy a lidský blahobyt : Syntéza : Zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. Praha : Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2005. 138 s.

Anotace

Tato zpráva představuje hlavní výsledky projektu Hodnocení ekosystémů k miléniu. Jedná se o přehlednou syntézu a integraci závěrů čtyř pracovních skupin Millenium Ecosystem Assessment. Jedná se o český překlad Petra Kurfürst, který vydalo právě Centrum pro otázky životního prostředí. Více o projektu Millenium Ecosystem Assessment a vzniklých publikacích naleznete zde.

Ke stažení

Překlad do češtiny

Originál v angličtině

Záznam z tiskové konference u příležitosti vydání publikace

Tisková zpráva Centra

Zpráva ČTK

Světové ohlasy

Projekt

Millenium Ecosystem Assessment

Envigogika

 

 

Envigogika

 

 

 Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI.

Časopis Envigoigika spravuje Oddělení environmentálního vzdělávání, odpovědnou redaktorkou je RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., technickým redaktorem ing. Jiří Dlouhý.

Stránky Envigogiky

Publikace vydané Centrem

Naše Centrum vydalo celou řadu publikací a knih.

Přehled publikací vydaných Centrem.