Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy uspořádalo dne 9. února 2017 seminář Adaptace na změnu klimatu.

obr AdaptaceVláda ČR před měsícem schválila Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Cílem semináře bylo diskutovat, jakými nástroji se připravit na důsledky sucha a povodní. Zástupce MŽP, které má na starosti koordinaci adaptace na národní úrovni, Jakub Horecký řekl: „musíme se zaměřit na komplexní řešení hlavních projevů změny klimatu - dlouhodobé sucho, povodně, zvyšování teplot, extrémní výkyvy počasí a přírodní požáry.” Česká snaha není v tomto ohledu ojedinělá, jak ve svém vystoupení potvrdil prof. Francesco Bosello z Milánské univerzity, který se podílí na přípravě akčního plánu pro Itálii.

S příspěvky dále vystoupili vědci Centra pro otázky životního prostředí, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů - IFER a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe. Na semináři bylo přítomno 105 účastníků. 

Tisková zpráva

Anotace

Program

Prezentace