Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Níže naleznete podrobný program konference s odkazy na texty jednotlivých příspěvků.

Ústní příspěvky 1. Část – interdisiciplinární a transdisciplinární dialog obecně

13:30 – 13:45        Trvale udržitelný rozvoj a studijní obory (pdf, 110 kB)

 (Lubomír Nátr, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

13:45 – 14:00        Strategie udržitelného rozvoje a výuka na VŠ (pdf, 74 kB)

 (Václav Mezřický, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

14:00 – 14:15         Země a svět jako systém – udržitelnost a reflexe paradigmatu světa (pdf, 107 kB)

 (Lea Nedomová, Vysoká škola ekonomická v Praze)

14:15 – 14:30         Ekologická výchova jako nástroj k zajištění udržitelného rozvoje v profesionální přípravě učitelů

  Jádro environmentálního minima na VŠ (pdf, 102 kB)

 (Hana Horká a Zdeněk Hromádka, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

14:30 – 14:45         Hledání trvalé udržitelnosti kraje Vysočina – pole spolupráce univerzity, soukromého a veřejného sektoru (pdf, 307 kB)

 (Alois Hynek, Geografický ústav Masarykovy univerzity v Brně)

 

14:45 – 15:15         Prezentace posterů (5 min na každý poster):

Územní plánování a zločin: o návratu citu do města (pdf, 103 kB)

(Petr Hurník, Fakulta architektury, Vysoké učení technické Brno)

Interinstitucionální a mezioborová spolupráce v univerzitní výuce k udržitelnosti rozvoje (pdf, 112 kB)

(Otakar Klein, Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK v Praze)

Environmental Microbiology and Soil Protection: Actual Approach in Understanding, Teaching, and Research on Sustainable Development (pdf, 74 kB)

(Zdenek Filip, Department of Biochemistry and Microbiology, Institute of Chemical Technology Prague)

Zavádění tématu udržitelného rozvoje na katedře biologie Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové (pdf, 166 kB)

(Jitka Málková, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Mezinárodní spolupráce univerzit na výuce udržitelného rozvoje (pdf, 88 kB)

(Iva Hönigová, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze)

Cíl konference, odborné zaměření Centra pro otázky životního prostředí UK v oblasti vzdělávání (pdf, 86 kB)

(Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze)

 

Ústní příspěvky 2. Část – případové studie

15:45 – 16:00        Co znamená udržitelnost v Liberci (pdf, 22 kB)

 (Jan Činčera, Fakulta pedagogická, Technická univerzita v Liberci)

16:00 – 16:15        Právo, právníci a trvale udržitelný rozvoj (pdf, 50 kB)

 (Milan Damohorský, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

16:15 – 16:30       Simulátor trvale udržitelného rozvoje (pdf, 84 kB)

 (Stanislava Mildeová, Katedra systémové analýzy, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze)

16:30 – 16:45         Potřebnost interdisciplinárního přístupu při výuce předmětu „Územní a krajinné plánování“ ve studijním oboru Agroekologie (pdf, 116 kB)

 (Vladimír Láznička, Ústav aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

16:45 – 17:00       Začlenění problematiky udržitelného rozvoje do studijního oboru Veřejná ekonomika a správa (pdf, 86 kB)

 (Marcella Šimíčková, Katedra regionální ekonomiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě)

 

17:00 – 17:30         Prezentace posterů (5 min na každý poster):

Začlenění problematiky udržitelného rozvoje do studijního oboru Eurospráva (pdf, 84 kB)

(Marcella Šimíčková, Katedra regionální ekonomiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě)

Kurz Globální problémy civilizace (pdf, 105 kB)

(Jiří Dlouhý Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze)

Výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v přípravě učitelů odborných předmětů (pdf, 156 kB)

(Radmila Dytrtová, Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze)

Udržitelný rozvoj ve vysokoškolském vzdělávání na Fakultě stavební ČVUT (interdisciplinarita a transdisciplinarita) (pdf, 146 kB)

(Jana Šafránková, Fakulta stavební, ČVUT v Praze)

Medializace vysokých škol v prostředí České republiky (76 kB)

(Václav Švec, Katedra řízení, Provozně – ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze)

Rostoucí důležitost vztahu udržitelnosti a sportu v komunálních strategiích

(Jiří Skoumal, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci)