Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Konference byla jedním z pravidelných setkání Fóra VŠ učitelů mapujících (z teoretického i praktického hlediska) současný stav vzdělávání pro udržitelný rozvoj na půdě vysokých škol. Jejím cílem bylo ukázat současné možnosti univerzit při uplatnění témat udržitelnosti ve výuce, výzkumu a při spolupráci s praxí. Byla tak příležitostí k reflexi existujících zkušeností a tzv. „dobré praxe“, ale i k diskusi o případných bariérách dalšího rozvoje. Představila možné strategie tohoto typu vzdělávání ve vazbě na aktuální politické dokumenty, především právě dokončovaný Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj a Státního programu EVVO, který se týká i vysokých škol.

Místo konání: areál UK v Praze–Jinonicích

Datum konání: 23.9.2009

Konference měla dva konkrétní cíle – jednak před začátkem semestru se vzájemně informovat o své výuce a případně možnostech jejího sdílení a dále pak diskutovat o VŠ výuce v širších odborných či politicko-strategických souvislostech.

Konference byla také příležitostí k prezentaci vlastního výzkumu vztahujícího se k vysokoškolské výuce v oblasti udržitelného rozvoje. Relevantní příspěvky budou v nejbližší době publikovány v recenzovaném neimpaktovaném periodiku (Envigogika, http://envigogika.cuni.cz/); na ostatní materiály najdete odkazy níže na této stránce.

Program konference

Prezentace jednotlivých přednášejících

Několik fotografií z konference

Seznam účastníků

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.