Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Níže naleznete prezentace přednášejících na konferenci Metody a možnosti ve výuce udržitelnosti na VŠ, jež se konala 23.9.2009 v Praze v areálu UK v Jinonicích.

Otevřenost vysokých škol vůči společnosti - současné trendy v aplikaci konceptu UR (pdf, 430 kB)

Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Udržitelný rozvoj ve vysokoškolské výuce (pdf, 466 kB)

Martin Braniš, Ústav pro životní prostředí PřF UK

Informace o Akčním plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015; jeho vztah k VŠ výuce (pdf, 168 kB)

Miroslav Novák, MŽP ČR

Dohoda pražských vysokých škol o spolupráci v oblasti UR – historie a perspektivy (pdf, 389 kB)

Andrea Proková, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Regional Centres of Expertise – forma regionální spolupráce pro udržitelnost (pdf, 329 kB)

Lenka Pachmanová, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Jedna z možností výuky udržitelnosti na VŠ (pdf, 333 kB)

Kateřina Marková, Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem

Trvalá udržitelnost Deblínska: Vzdělávací projekt (pdf, 1 877 kB)

Alois Hynek, Jan Trávníček, Břetislav Svozil, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, geografický ústav

Praxe projektové výuky – názory a postřehy učitelů, hodnocení spolupráce v rámci jejich běžné výuky (pdf, 326 kB)

Dana Bartáková, Katedra biologie a ekologické výchovy, Pedagogická fakulta, UK

Výuka udržitelnosti společenského fungování a rozvoje na Bankovním institutu vysoké škole a.s. (pdf, 434 kB)

Antonín Peltrám, Bankovní institut vysoká škola - Institut pro evropskou integraci

Možnosti e-learningu v mezioborové výuce (pdf, 510 kB)

Jana Dlouhá, Lenka Pachmanová, Jiří Dlouhý