Environmentální bezpečnost je v současnosti vnímána jako jedna z důležitých oblastí vědy a výzkumu. Ačkoli se jedná o pojem - koncept, kterým se v odborné literatuře operuje již od počátku 70. let 20. století, stále nedošlo ke konsenzu, jak tento termín (koncept) přesně vymezit. Jedno z možných pojetí, které mezinárodní skupina odborníků vyhodnotila jako prozatím nejlépe výstižné, je, že environmentální bezpečností je rozuměno zajištění relativního bezpečí (prostřednictvím maximální eliminace rizik) obyvatelstva před ničivými následky přírodních nebo antropogenních procesů zapříčiněných ignorací, nehodami nebo špatným managementem okolního prostředí. Přičemž v úvahu je třeba brát jak rizika vznikající uvnitř státu, tak rizika přeshraniční.

Centrum pro otázky životního prostředí se v oblasti environmentální bezpečnosti v současnosti zabývá zejména způsoby hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost ČR. Předmětem zájmu výzkumných pracovníků je zejména:

  • tvorba environmentálně bezpečnostního rámce pro Českou republiku,
  • tvorba standardů environmentální bezpečnosti,
  • tvorba indikátorů pro monitoring environmentální bezpečnosti a
  • zpracování agregovaného indexu environmentální bezpečnosti

Naším cílem je rovněž přenášet získané informace do decizní sféry tak, aby byly využity při tvorbě krizových plánů na všech úrovních, staly se součástí tvorby environmentálně-bezpečnostních strategií a široké škály legislativních dokumentů.

Centrum v dané oblasti pracuje na projektu „Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky“. Bližší informace o projektu a jeho výstupech lze nalézt na stránkách projektu a na www.envisec.cz

Charles University
Environment Centre
José Martího 407/2
160 00 Praha 6
Czech Republic

 

tel.: +420 220 199 460

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com