Životní prostředí nelze chápat jako izolovaný systém – jde nám o propojení environmentálního pilíře s dalšími tématy a sférami lidské společnosti, – proto mluvíme o environmentální udržitelnosti. Tento zatím ne zcela usazený koncept zahrnuje jak specifické problémy ochrany životního prostředí, tak vazbu životního prostředí na ostatní pilíře udržitelného rozvoje. Nezaměřujeme se tedy na úzce definované indikátory životního prostředí (emise do ovzduší, stav vegetace, kvalita vod ad.), ale pokoušíme se v rámci konceptu socio-ekonomického metabolismu vyvinout indikátory, které by poskytly spolehlivou komplexnější informaci o zátěži a stavu životního prostředí ve tvaru využitelném v rozhodovacím procesu (např. projekty 7 RP INDI-LINK, Hodnocení indikátorů VaV MŽP 2005-2006, Situační zpráva VaV MŽP 2007–2011). Často se jedná o ukazatele složené (agregované, kompozitní) nebo indexy.

Při výzkumu indikátorů environmentální udržitelnosti je cílem aplikace indikátorů a informací významných pro společenský rozhodovací proces na různých úrovních, tedy využití indikátorů pro posuzování stavu a vývoje životního prostředí a udržitelného rozvoje v České republice, ve směrování národní environmentální politiky, tvorbě či hodnocení strategických dokumentů. Mají-li být indikátory skutečně použitelné, musí splňovat řadu kritérií (významnost, správnost ad.). Kromě vývoje a testování konkrétních indikátorů proto zkoumáme různé atributy indikátorů a jejich využití pro relevantní analýzy jako jsou například kritéria indikátorů (relevance ad.) (např. projekt 6 RP INDI-LINK), faktory ovlivňující užití indikátorů v rozhodovacím procesu (poskytovatel, frekvence výskytu ad.) (např. projekt 7 RP BRAINPOoL), kvalita indikátorů (nejistoty spojené s výsledkem) ad.

Do široké oblasti indikátorů environmentální udržitelnosti a kvality lidského života patří i kvalitativně založené indikátory. V rámci mezinárodní spolupráce byly vyvinuty a otestovány indikátory a hodnotící nástroje pro nevládní organizace působící v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj ( projekt 7 FP ESDinds). Ty mají sloužit pro „měření“ lidských hodnot (např. respekt, solidarita, spravedlnost, integrita, tolerance ad.) v daných organizacích a rovněž u účastníků vzdělávacích akcí těchto organizací. Zde je hlavní funkcí indikátorů možnost organizaci definovat a vizualizovat hodnoty, které v rámci prosazování myšlenek udržitelného rozvoje zprostředkovává účastníkům svých vzdělávacích programů. Vyvinuté nástroje jsou aplikovatelné i vzdělávání, kde mohou být jak indikátory, tak hodnotící nástroje snadno přizpůsobeny školní praxi.

Centrum v těchto oblastech intenzivně spolupracuje s domácími institucemi (např. Ministerstvem životního prostředí a Českou environmentální informační agenturou CENIA, Radou vlády pro udržitelný rozvoj, Českým hydrometeorologickým ústavem, Českým statistickým úřadem, a Národní sítí zdravých měst rámci v rámci Místní agendy 21 nebo Magistrátem hlavního města Prahy) i v mezinárodním měřítku Centrum (spolupráce s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani a s Evropským statistickým úřadem.

Charles University
Environment Centre
José Martího 407/2
160 00 Praha 6
Czech Republic

 

tel.: +420 220 199 460

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com