Interdisciplinární výzkum environmentálně signifikantního chování v oblasti spotřeby energie, cestovního chování a spotřeby potravin. Analýza přijatelnosti politik.

Výzkum environmentálně signifikantního chování vychází z interdisciplinárního přístupu (ekonomie, sociologie a sociální psychologie) s cílem zkoumat faktory, které ovlivňují spotřebu statků a služeb, které mají dopad na životní prostředí. V našich pracích kombinujeme ekonomické metody (odhady cenových a důchodových elasticit poptávek, modely náhodného užitku) a sociálně-psychologické teorie (např. teorie plánovaného chování).

Cílem našeho výzkumu je zkoumat reakce spotřebitelů na ekonomické faktory jakými jsou cena či příjem, a vliv dalších faktorů, jakými jsou postoje, normy a hodnoty, které mohou vysvětlit environmentálně významné chování. Snažíme se o vysvětlení a nikoli pouhý popis environmentálně šetrného chování.

V našich výzkumech se věnujeme následujícím tématům:

• poptávka po energiích a dopravě,
• energeticky úsporné chování (včetně zkoumání vzájemného vztahu mezi úsporným chováním a instalacemi úsporných spotřebičů),
• faktory zateplování domů a odhady indukce spotřeby (tzv. „rebound efektu“)
• bariéry a potenciál využívaní nízko-uhlíkových technologií, jakými jsou mikrogenerační technologie nebo vozidla na elektrický pohon,
• cestovní chování, volba dopravního prostředku a vlastnictví automobilu,
• poptávka po pitné vodě,
• spotřeba a ochota platit za biopotraviny.

V současnosti se chceme věnovat hlouběji také cestovnímu chování, preferencím po chytrých měřících přístrojích nebo účasti domácnosti v tzv. chytrých energetických sítích.

Kromě zkoumání spotřeby se také věnujeme

• preferencím jednotlivců vzhledem k politikám zmírňujícím klimatické změny a
• preferencím po adaptačních opatření souvisejících s klimatickou změnou prováděných jak veřejným sektorem, tak jednotlivci.

Charles University
Environment Centre
José Martího 407/2
160 00 Praha 6
Czech Republic

 

tel.: +420 220 199 460

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com