I-Zpravodaj COŽP

Kabinet env. studií

Centrum pro otázky životního prostředí UK

English

     

Časopisy, zabývající se ekologií na internetu

Alternativa - časopis nejen o ekologii, najdete zde rozhovory, články o kultuře a společnosti..

BIOM - Informace o průmyslovém a energetickém využívání biomasy, kompostování, výrobě bioplynu..

Depeše ČSOP - Zpravodaj Českého svazu ochránců přírody..

Depeše JUV - Metodický časopis pro všechny MOPíky..

EchoMagazín - Internetový časopis přinášející informace o nových výrobcích, technologiích a službách z oblasti vodního hospodářství, nakládání s odpady a povrchových úprav..

EcoMonitor - Databáze plných textů článků s tématikou životního prostředí z vybraného tisku, tiskových zpráv MŽP ČR a nevládních organizací..

Econnect - Životní prostředí - Denně aktualizované zpravodajství o dění v oblasti životního prostředí a nevládních neziskových organizacích. Přehled odkazů. Informační kanál..

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí. Zkušenosti z posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb..

EIA a EIA Newsletter - Čtvrtletník o posuzování vlivů na životní prostředí (česky, obsah anglicky a německy) a český překlad odborného občasníku..

Ekodesign - Ekologie a grafický design - ekologie v grafickém designu a reklamě, informace, odkazy.

EkoList - Měsíčník o problémech životního prostředí. Možnost objednat si ukázkové číslo zdarma..

EkoList po drátě - Internetový deník o životním prostředí. Zprávy, kalendář akcí, rady pro domácnost, knížky, politické strany a životní prostředí, klimatické změny..

Folia Heyrovskyana - Entomologický čtvrtletník věnovaný systematické entomologii..

Kopretina - Nezávislý kulturně-ekologický občasník..

Les - jak ho neznáte - Les v České republice v řeči čísel. Průměrná těžba dřeva, počet pracovníků v lesním hospodářství, přehled vlastnictví lesů, vývoj cen dříví a mnoho dalších informací. Vše v tabulkách a grafech..

Lesnická práce - Časopis pro lesnickou vědu a praxi. Je to nezávislý odborný lesnický časopis, který se systematicky věnuje problematice lesního hospodářství a péče o lesy. .

Mollusca - Přírodovědné stránky s nabídkou na výměnu Mollusca..

Myslivost / Stráž myslivosti - Časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody, který na našem trhu vychází již od roku 1923..

Naše rostliny - Časopis o nových druzích rostlin, pěstování a využití rostlin v kuchyni, prodej rostlin..

Natura - Časopis pro přírodní a humanitní vědy..

Odpadové fórum - Odborný časopis pro vše, co souvisí s odpady..

Paleontologické rozpravy - Paleontologické strany serveru Rozpravy.cz. Na těchto stranách najdete odborné i populárně naučné příspěvky, tipy na výlet..

Polovnictví a rybářství - Slovenský měsíčník o polovnictví a rybářství..

Povltavský muškař - Internetový časopis nejen o muškaření, rybách lovených na mušku, rekordních úlovcích, rybářském sportovním klubu, ale i o ochraně ryb a rybářských revírů, legislativě. Příspěvky, ankety a polemiky k této problematice..

PRAMENY - Zpravodaj české společnosti pro životní prostředí..

Rajdl Dan - Haltýř - časopis příznivců Brontosaura Praha 7. Aktualizovaný kalendář akcí..

Silva bohemica - Český les - Redakce časopisu Silva Bohemica, katalogu Zelené stránky a jiných publikací pro lesníky a myslivce a pro jejich obchodní i odborné partnery..

Sisyfos  - Zpravodaj ekologické výchovy .Přináší 10x ročně aktuální informace z oblasti ekologické výchovy a problematiky životního prostředí a monotematickou přílohu..

Veronica - Celorepublikově zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. .

Zelený vočko - Výtah zpráv z iNetu..

Zpravodaj MŽP - Měsíčník s informacemi o životním prostředí, který vydává Ministerstvo životního prostředí (česky, obsah v angličtině a němčině)..

Zprávy ze SEVEn - Úspory energie v České republice..

Zpravodaj STUŽ

Zvířata - Časopis o zvířatech světa..

1. lesní server - Kalendář akcí. Lesnické akce, lesnictví na výstavách, lesnické veletrhy. Myslivost, myslivecké akce a výstavy. Lesnická věda, konference o lesnictví a ochraně přírody. Mezinárodní kongresy lesnictví a dřevařství. Veletrhy lesního hospodářství..

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@czp.cuni.cz.
Copyright © 2003 Centrum pro otázky životního prostředí UK
Naposledy změněno: 18. 05. 2005