Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Aktuality

Závěry setkání nevládních organizací dne 20.1.2015

Setkání se konalo 20. 1. 2015 v Klubu ČSVTS na Novotného lávce

 

1. Jednotlivé příspěvky reprezentantů NN O podpořily vznik informační Platformy udržitelného rozvoje (PUR) a spolupráci se strukturami RVUR.

2. NNO se zájmem o výměnu informací a podnětů se přihlásí do uskupení dle výborů RVUR (na podpisový arch, příp. e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Bude se tedy jednat o následující pracovní uskupení:

pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje

pro socioekonomický rozvoj

pro udržitelné municipality

pro udržitelnou energetiku

pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji

pro udržitelnou dopravu

pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

pro krajinu, vodu a biodiverzitu

3. Tato uskupení budou zpočátku koordinovat zástupci NNO působící v tom kterém výboru a následně se domluví s přihlášenými členy každého uskupení o předávání informací z výboru a podnětů do výboru i mezi sebou.

4. Vznikne koordinační skupina Platformy udržitelného rozvoje ze zástupců NNO působících přímo v RVUR a dále koordinátorů jednotlivých pracovních uskupení . Ta bude za NNO vystupovat ve směru k RVUR, bude koordinovat informace, přicházející z jednotlivých uskupení , výborů a RVUR a bude zajišťovat celkový informační tok k NNO.

5. Zvlášť vznikne pracovní uskupení k participativní přípravě strategií, jako první krok bude příprava metodiky participativní přípravy strategií-bude nabídnuta spolupráce RVUR. První jednání tohoto uskupení bude dne 5.2. od 17.00, místo bude upřesněno dle počtu zájemců.

6. Bude vytvořen návrh pro výbory RVUR se jmény reprezentantů NNO, kteří mají zájem o práci pracovních skupin výborů RVUR ( odbor udržitelného rozvoje Úřadu vlády bude požádán o seznam vznikajících pracovních skupin).

7. Dojde k vytvoření elektronické komunikace mezi jednotlivými zástupci NNO, podílejícími se na spolupráci s RVUR a na Platformě UR, bude jednáno s odborem udržitelného rozvoje Úřadu vlády o možnostech výměny informací.

8. Podle vzniklé situace bude odesláno stanovisko či stanoviska jednotlivých organizací k novele zákona o zemědělském půdním fondu, které poukáží na nebezpečí neudržitelných dalších záborů půdy.

9. Výboru pro socioekonomické analýzy bude nabídnuta spolupráce na analýze k prolomení limitů těžby uhlí v severozápadních Čechách, pokud takovou analýzu uskuteční.

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA