Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

E-mailové komunikační konference v rámci PUR

Pro členy a zájemce o spolupráci s PUR bylo zřízeno několik mailových skupin, které slouží pro různé účely. Do jednotlivých mailových skupin se může přihlásit libovolní zájemci, správci jednotlivých skupin určují jejich pravidla:

Hlavní mailové konference

Mailová konference platformy Platforma-ur-l (maily jsou označeny v záhlaví [PUR])

Správce - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zde se můžete do skupiny přímo přihlásit

Hlavní mailová konference Platformy, do které jsou automaticky zařazeni všichni zájemci o práci v Platformě a jejích pracovních skupinách.

Jedná se mailovou konferenci určenou pro nejdůležitější zprávy Platformy, i když do ní mohou přispívat všichni její účastníci, je do ni přispívat podle následujících pravidel:

Co do konference patří:

  • Zprávy, týkající se činnosti celé PUR a diskuse k nim – k činnosti jednotlivých pracovních skupin budou vytvořeny zvláštní mailové skupiny
  • Zprávy a diskuse, týkající se činnosti RVUR, které jsou důležité pro členy všech pracovních skupin

Co do konference naopak nepatří:

  • Informace o akcích, které se netýkají ani PUR, ani RVUR - lze využít mailovou skupinu [PUR-Diskuse]
  • Diskusní příspěvky, stanoviska a další vyjádření, které se sice týkají tématu udržitelného rozvoje, ale ne činnosti PUR a RVUR - lze využít mailovou skupinu [PUR-Diskuse]
  • Informace a diskusní příspěvky, které se týkají konkrétně některé z pracovních skupin PUR - k tomu jsou určeny mailové skupiny uvedené dále

 

Mailová konference PUR-Diskuse-l (maily jsou označeny v záhlaví [PUR-Diskuse])

Správce - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zde se můžete do skupiny přímo přihlásit

Tato mailovás skupina je určena pro šíření různých informací, které nesouvisí přímo s prací Platformy, tedy například

  • Informace o akcích, které se netýkají ani PUR, ani RVUR
  • Diskusní příspěvky, stanoviska a další vyjádření, které se sice týkají tématu udržitelného rozvoje, ale ne činnosti PUR a RVUR
  • Do mailové skupiny jsou zařazeni jen ti spolupracovníci PUR, kteří o to sami požádají, nebo kteří se sami přihlásí. Diskuse v této skupině není jakkoliv moderována, ani omezována.

 

Mailové konference jednotlivých pracovních skupin

Do mailových skupin jsou zařazováni zájemci o práci v jednotlivých pracovních skupinách PUR a ti, kteří se sami přihlásí přes přihlašovací odkaz, či o přihlášení požádají. Pravidla jednotlivých mailových konferencí určují koordinátoři jednotlivých pracovních skupin

Pr. skupina

Konference
kliknutím na název se dostanete
na stránku přihlášení

Správce Poznámka
Pro strategické řízení a implementaci principů UR [PUR-strategie] Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Pro socioekonomický rozvoj [PUR-socioekon]    
Pro udržitelné municipality [PUR-municipality]    
Pro udržitelnou energetiku [PUR-energetika]    
Pro koordinaci pozic ČR k UR [PUR-pozice]    
Pro udržitelnou dopravu [PUR-doprava]    
Pro vzdělávání k UR [PUR-vzdělavani]    
Pro krajinu, vodu a biodiverzitu [PUR-krajina]    
Pro spolupráci s RVUR [PUR-RVUR] Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA