Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Jaké jsou systémy práce Platformy udržitelného rozvoje

PUR je volnou sítí nevládních organizací a dalších zájemců o problematiku udržitelného rozvoje České republiky a zvláště pak sítí pro spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) a jejími strukturami ( výbory a pracovními skupinami). Tomu je uzpůsobena i decentralizovaná organizační struktura. Pro každý výbor RVUR vzniká jedno pracovní uskupení zástupců nevládních organizací, kteří mají o problematiku, řešenou výborem zájem – jak zástupců přímo působících v tom výboru RVUR, tak i dalších, kteří buď chtějí pomáhat při práci výboru nebo jeho pracovních skupin, anebo mít možnost získávat informace a naopak informace a podněty směřovat prostřednictvím NNO členů výborů RVUR na jednání těchto výborů či samotné RVUR.

Každé uskupení vybírá ze svých řad koordinátora, který organizuje přenos informací jak z, tak do výboru a také směrem ke koordinačnímu uskupení PUR. Pracovní sukupení jsou následující:

  • pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje
  • pro socioekonomický rozvoj,
  • pro udržitelné municipality
  • pro udržitelnou energetiku
  • pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji
  • pro udržitelnou dopravu
  • pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji
  • pro krajinu, vodu a biodiverzitu

Při pracovním uskupení pro strategické řízení vznikla pracovní skupina pro přípravu metodiky participativní přípravy strategií.

Koordinační uskupení PUR se skládá z koordinátorů jednotlivých pracovních uskupení a dále pak z reprezentantů NNO působících přímo v RVUR. Prostřednictvím těchto reprezentantů NNO v RVUR se dostávají podněty od NNO k Radě vlády a naopak informace z Rady vlády k jednotlivým pracovním uskupením PUR a tím pádem do širší množiny nevládních organizací.

Pro usnadnění práce PUR a daleko účinnějšímu šíření informací i podnětů byly vytvořeny elektronické komunikační prostředky: 

1) Webové stránky PUR – najdete je na adrese www.czp.cuni.cz/stuz/pur

Tyto stránky byly vytvořeny především jako informační a komunikační nástroj PUR -hlavním úkolem je možnost zveřejňování obsahu, jeho třídění a jednoduchá přístupnost. Pro potřeby svých členů bude mít v krátké době web také intranetovou část pokud bude třeba něco komunikovat v uzavřené skupině , ale velká většina činnosti PUR bude pokračovat transparentně v zcela otevřeném prostoru. Software, na kterém běží web umožňuje, aby mohlo na web přispívat více lidí, aby tam mohli k věci případně diskutovat atd. atd.

2) Emailové konference PUR a jednotlivých pracovních skupin

Podrobný popis jednotlivých mailových skupin a způsob, jak se do nich přihlásit najdete na stránce E-mailové komunikační konference v rámci PUR

3) Kalendář akcí a událostí

Kalendář akcí a událostí najdete v levém sloupci webových stránek PUR, měl by sloužit ke koordinaci jednotlivých akcí NNO

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA