Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Aarhuská konvence a Česká republika

Bude patřit ČR mezi „elitní šestnáctku“ zemí, které první ratifikují „Konvenci o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodovacím procesu a přístupu k soudům v otázkách životního prostředí“, podepsanou ministrem Bursíkem v roce 1998, nebo budeme naopak mezi posledními? Odpověď na tuto otázku se snažili dát panelisté prosincové besídky STUŽ.

Besedu, moderovanou Pavlem Šremerem, uvedl Jiří Dlouhý krátkým pohledem do historie evropských konferencí ministrů životního prostředí a všeobecným popisem obsahu konvence.

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA