Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Závěry z jednání pracovní skupiny PUR k přípravě metodiky pro participativní přípravu strategií dne 5. 2. 2015

Závěry jednání pracovní skupiny pro strategie ze dne 5. 2. 2015

1. Na jednání byly diskutovány prezentace k postupu vytvoření metodiky  participativní přípravy strategií (viz přílohu).

2. Vzhledem k důležitému sdělení přítomné ředitelky odboru udržitelného rozvoje Úřadu vlády , že metodika přípravy strategií spadá pod MMR,  Ing. Vladimír Kváča) , bylo rozhodnuto pokusit se o spolupráci s MMR, byť tam zatím nebyla  přílišná vůle revidovat stávající metodiku přípravy veřejných strategií z r. 2013.

3. Při zvažování, zda vytvořit od základu novou metodiku, či zda doplnit stávající metodiku přípravy z r. 2013 o části, týkající se participace, se přítomní přiklonili spíše k této druhé variantě

4. Pro přípravu metodiky je možné využít stávající metodiky:

  • Metodiku přípravy veřejných strategií přijatou usn.vlády č. 318/2013
  • Metodiku a manuál práce s veřejností ve veřejné správě, MV ČR 2010
  • Metodiku strategického řízení a plánování krajů ČR, Asociace krajů 2014, rozpracovávající současnou metodiku přípravy veřejných strategií  na krajskou úroveň
  • Příručku  Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony od M.Půčka a D. Koppitze, NSZM Praha  2012
  • Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process, Rady Evropy 2009
  • 5. Bude využito zkušeností  Ing. Perglera s participativní přípravou strategií ve světě.

6. Jako participativní začátek přípravy metodiky bude svolán workshop PUR  i dalších nevládních organizací a zástupci nevládek budou u jednotlivých stolů odpovídat na otázku, jak u jednotlivých fází přípravy strategie  ( fáze ponechány dle stávající  metodiky přípravy veřejných strategií) si představují participaci, co jim tam úplně chybí, anebo co je nedostatečné.

7. Ing. Petr Švec připraví s Janou Dlouhou a Danou  Kapitulčinovou z Centra pro otázky ŽP,  zástupcem Zeleného kruhu,  Agorou CE  a STUŽ (Pavlem Šremerem) tento workshop .

8. Podněty z workshopu budou  základem pro zpracování návrhu revize stávající metodiky přípravy veřejných strategií, aby byly připravovány participativním způsobem. 

 

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA