Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Anketa k Vizi vzdělávání

image001Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy si Vás dovoluje oslovit s anketou, která je realizovaná v rámci projektu České rozvojové agentury Vzdělávání ke sdílené odpovědnosti: klíčové kompetence globálního občana. Cílem ankety je shromáždit názory a požadavky na vzdělání od co nejširšího spektra českých společenských aktérů a podpořit tak veřejnou debatu o tomto tématu. Budete mít možnost formulovat vlastní představu o dobrém vzdělávání, následně budete mít možnost se vyjádřit ke společné vizi vzdělávání (Vize vzdělávání je dokument, který vznikl na základě konsensu českých nevládních organizací). Anketu najdete zde.

Vize vzdělávání k další diskusi

vize cz web 00000002V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje se ve čtvrtek 4. června uskutečnila v prostorách Era světa konference Vize vzdělávání: brána debatě otevřená. Cílem akce bylo rozvinout partnerskou debatu o podobě vzdělávání pro společnou budoucnost mezi širokým spektrem společenských aktérů: zástupci soukromého sektoru, akademické obce, státní správy a nevládních neziskových organizací.

Vize vzdělávání: brána debatě otevřená

MejSe k Svetu LOGO BarvaKonference se bude konat 4. června 2015, 9:00 – 17:00, ERA svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

V propojeném a rychle se měnícím světě je stále zřejmější, že vzdělávání není jen přípravou na konkrétní povolání. Mělo by také mladé lidi vybavit dovednostmi, které jim pomohou uspět v životě a zároveň přispějí k udržitelnému rozvoji společnosti. V souvislosti s připravovanými Cíli udržitelného rozvoje, které budou od letošního roku základním rámcem rozvoje pro svět i Českou republiku, připravila pracovní skupina složená ze zástupců nevládních neziskových organizací, vysokých škol i dalších institucí dokument, nabízející vizi vzdělávání pro společnou budoucnost. Tento otevřený dokument – připravený na pozadí aktuálních debat o reformách českého vzdělávacího systému – předkládají k diskusi zástupcům soukromého sektoru, akademické obce a státní správy, protože spolupráce a partnerství jsou nejen základem udržitelného rozvoje, ale i klíčovými prvky v celoživotním procesu vzdělávání. Debata, na kterou vás tímto srdečně zveme, cílí především na zástupce businessu a jejich specifické požadavky na vzdělávání různých úrovní.

Zástupci NNO ve Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Zástupci NNO ve Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji jsou:

  • —Zelený kruh: Petra Skalická (Člověk v tísni)
  • —Zelený kruh: Petr Daniš (SSEV, Sdružení Tereza)
  • —Zelený kruh: Jana Dlouhá (COŽP UK, STUŽ)
  • —Zelený kruh: Jiří Kulich (Pavučina, Sdružení středisek ekologické výchovy, SEVER)
  • —OMEP: Dana Moravcová

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA