Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Vize vzdělávání: brána debatě otevřená

MejSe k Svetu LOGO BarvaKonference se bude konat 4. června 2015, 9:00 – 17:00, ERA svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

V propojeném a rychle se měnícím světě je stále zřejmější, že vzdělávání není jen přípravou na konkrétní povolání. Mělo by také mladé lidi vybavit dovednostmi, které jim pomohou uspět v životě a zároveň přispějí k udržitelnému rozvoji společnosti. V souvislosti s připravovanými Cíli udržitelného rozvoje, které budou od letošního roku základním rámcem rozvoje pro svět i Českou republiku, připravila pracovní skupina složená ze zástupců nevládních neziskových organizací, vysokých škol i dalších institucí dokument, nabízející vizi vzdělávání pro společnou budoucnost. Tento otevřený dokument – připravený na pozadí aktuálních debat o reformách českého vzdělávacího systému – předkládají k diskusi zástupcům soukromého sektoru, akademické obce a státní správy, protože spolupráce a partnerství jsou nejen základem udržitelného rozvoje, ale i klíčovými prvky v celoživotním procesu vzdělávání. Debata, na kterou vás tímto srdečně zveme, cílí především na zástupce businessu a jejich specifické požadavky na vzdělávání různých úrovní.

Program:

8:45 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:10

Úvodní slovo

9:10 – 9:20

Rozvojové cíle a vzdělávání (Michal Broža, ředitel IC OSN v Praze)

9:20 – 9:40

Vize vzdělávání pro Česko (Petra Skalická, ředitelka vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni a vedoucí pracovní skupiny Globální rozvojové vzdělávání při FoRS – Českém fóru pro rozvojovou spolupráci)

9:40 – 10:00

Budoucnost vzdělávání (Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR)

10:00 – 10:30

Přestávka

10:30 – 12:30

Panelová diskuse(Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR; Miloš Rathouský, zástupce ředitelky sekce pro oblast vzdělávání a kohezní politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR; Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Břetislav Svozil, ředitel základní školy v Deblíně; Jiří Kulich, ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory)

12:30 – 13:30

Oběd a představení posterů

13:30 – 15:00

Pracovní skupiny - možnost podílet se na tvorbě společné vize

15:00 – 15:15

Přestávka

15:15 – 15:45

Prezentace výstupů z pracovních skupin, diskuse

15:45 - 16:00

Shrnutí výstupů, ZÁVĚR

 

Registrace

Registrace možná do 2. června zde.

 

 

Akce se koná v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.ETUR logo CZ zelen

 image001

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA